bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ochorenia kĺbov - prírodná lekáreň, dom byliniek

Ochorenia kĺbov

práve čítate

čo je nové?    prírodná lekáreň    ochorenia kĺbov a šliach

Ochorenia  kĺbov a šliach prírodná lekáreň

Stručne

Aby sme lepšie porozumeli ochoreniam kĺbov, a potom ich dokázali aj efektívnejšie liečiť, rozdeľme ich na dve skupiny. V prvej skupine sú

  1. ochorenia kĺbov asociované so zápalom, ochorenia kĺbov, ktorých hlavnou  príčinou je zápalová reakcia, skupina týchto chorôb sa nazýva atritída   

  2. nezápalové kĺbové ochorenia, skupina chorôb kĺbov pri ktorých môže byť  prítomný  zápal, ale len ako sprievodný jav - úrazy, dna a podobne

Jednoduchá  diagnostika kĺbových ochorení

Podľa postihnutia kĺbu vieme určiť o aký druh kĺbového ochorenia ide. Napríklad

  1. bolesť jedného kĺbu - pravdepodobnou príčinou je zápal a ide o infekčnú artritídu

  2. bolesť kĺbu na palci nohy - pravdepodobnou príčinou je dnavý záchvat  

  3. bolesť kĺbov na ruke - pravdepodobným ochorením je reumatoidná artritída  

  4. bolesť kĺbov medzi článkami prstov - môže ísť o psoriatickú artritídu

  5. striedavá a migrujúca bolesť kĺbov od nôh po ramená a späť - môže ísť o baktérie borellia burgdorferi (lymská borelyóza) alebo o reaumatickú horúčku

ochorenia kĺbov - prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje