bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje reumatoidná artritída - prírodná lekáreň, dom byliniek

čo je nové?   prírodná lekáreň   ochorenia kĺbov  artritída   reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída prírodná lekáreň

Reumatoidná artritída je časté a závažné zápalové ochorenie, ktoré postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny, vrátane určitej genetickej predispozície a je preň charakteristický chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie. Ochorenie má celkovo progresívny priebeh a často vedie k invalidite. Taktiež skracuje život až o 10 rokov [prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP Národný ústav reumatických chorôb]

Príčina vzniku RA nie je doteraz známa. Predpokladá sa, že ide o ochorenie, ktoré u geneticky predisponovaných jedincov spúšťa určitý mikroorganizmus. 

Začiatočné príznaky môžu byť kĺbové alebo systémové. Medzi kĺbové príznaky sa zaraďuje predovšetkým bolesť kĺbov. Býva rôznej intenzity a výrazne horšia ráno. Lokalizuje sa na kĺby, niekedy vyžaruje i do tkanív a svalov okolo kĺbov. Spravidla má pokojný charakter. Druhým dôležitým príznakom je ranná stuhnutosť. Spôsobuje ju nahromadenie edému v zápalovom tkanive počas spánku. Niekedy môže predchádzať i vznik kĺbovej bolesti. Trvá spravidla dlhšie ako 1 hodinu, čím sa líši od stuhnutosti pri osteoartróze, ktorá býva krátkodobá. Medzi systémové príznaky sa zaraďuje celkový pocit ochorenia, únava, slabosť, subfebrílie, úbytok hmotnosti, poruchy spánku. Pacienti mávajú niekedy aj príznaky úzkosti a depresie. V predchorobí sa často nachádza údaj o psychologickej traume, jej význam pre vznik choroby sa však ťažko definuje. Systémové príznaky môžu predchádzať kĺbovým príznakom, vyskytovať sa súčasne s nimi alebo nastúpiť po nich. 

Mnohí pacienti s reumatoidnou artritídou volia alternatívne formy liečby, z dôvodu niektorých dokázaných nežiadúcich účinkov NSAID. Prvou voľbou je bylinná liečba, nasleduje liečba repíkovým zábalmi, liečba reflexnou masážou chodidiel a liečbu akupunktúrou a včelím alebo osím jedom.

Bylinná liečba

  1. Boswellia

  2. Kurkuma

  3. Eremostachys laciniata

  4. Eucomnia ulmoides

  5. Kamilky

  6. Pivonia bielokvetá

  7. Trojkrídlec wilfordov

  8. Ashwagandha

  9. Zázvor

Viac o bylinnej liečbe sa dozviete tu

Liečba repíkovými zábalmi

Pozoruhodné výsledky sme v dome byliniek dosiahli pri liečbe  reumatoidnej artritídy, ale i osteoartritídy a dny, chorôb kĺbov, ktoré sú sprevádzané zápalovými reakciami. Aplikovali sme zábaly zo silne koncentrovanou repíkovou masťou. Pravdepodobný účinok spočíva v potlačení zápalových reakcii v okolí kĺbu trieslovinami prítomnými v repíku. Aplikáciou repíkovej masti na postihnutý kĺb a okolité tkanivá formou jemnej masáže a  následným zábalom sme dosiahli významné zmenšenie opuchov a sčervenania a zníženie sprievodnej bolesti. Veľmi dobré výsledky pozorujeme u pacientov s postihnutím osového skeletu - chrbtice a váhonosných kĺbov na dolných končatinách - stehenný a kolenný kĺb. Viac o tejto liečbe sa dozviete tu

Liečba reflexnou masážou chodidiel

Liečba včelím alebo osím jedom

Liečba včelím jedom je jednou z najstarších liečebných metód nielen na potláčanie symptómov reumatickej artritídy, ale i na liečenie alzheimerovej choroby, rakoviny, dokonca aj srdcových príhod, mozgových mŕtvic a vlastne všetkých ochorení, u ktorých sa v poslednej dobe stále viac "tuší" prítomnosť zápalu ako dôležitého etiologického faktoru. Viac o liečbe včelím jedom sa dozviete tu

viac o bylinných kúrach v Dome byliniek

Reumatické ochorenia tvoria  skupinu chorôb prevažne nejasnej etiológie, s rôznorodou klinickou manifestáciou podľa postihnutia jednotlivých orgánov. Deckerova klasifikácia Americkej asociácie pre reumatológiu (American Rheumatology Association - ARA) rozdeľuje reumatické ochorenia do 10 základných skupín (difúzne ochorenia spojivového tkaniva, spondyloartritídy, osteoartróza, reumatické syndrómy viazané na infekčný agens, metabolické a endokrinné choroby spojené s reumatickými stavmi, nádory, neurovaskulárne choroby, choroby kostí a chrupky, mimokĺbový reumatizmus a rôzne stavy spojené s kĺbovými manifestáciami)                 ZDROJ: [MUDr. Martina Bakošová, doc. MUDr. Emőke Šteňová, PhD. I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava]

reumatoidná artritída - prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje