bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje triesloviny, slovník bylinára, dom byliniek

Triesloviny

Stručne

Triesloviny sú sekundárne metabolity rastlín zo skupiny fenolov. Sú rozpustné vo vode a tak majú schopnosť bez dodatočných chemických interakcii vytvárať s proteínmi nerozpustné zlúčeniny. V rastlinách plnia triesloviny úlohu ochrany pred mikroorganizmami, hmyzom a bylinožravcami.

Ako to funguje?

Po reakcii trieslovín s proteinmi v slinách vzniká silne horká a zvieravá chuť. V ľudskom tele trieslovina vytvorí s bielkovinou okolo bunky nepriepustný obal, ktorý baktéria alebo vírus nie sú schopné prelomiť. Takýmto spôsobom triesloviny chránia najmä mäkké tkanivá slizníc pred pôsobením nielen chemických vplyvov,  ale aj pred zvýšeným mechanickýn vplyvom - napríklad pri hemoroidoch.

Pôsobenie trieslovín na náš organizmus je závislé od toho, ako sa chemicky rozkladajú. Systematika trieslovín vychádza práve z tohto kritéria.

  1. Hydroizolovateľné triesloviny potrebujú na rozloženie mierne koncentrácie kyselín, zásad alebo väčšieho množstva tepla, prípadne kombináciu niektorých uvedených faktorov. Hydroizolovateľné  triesloviny sa vyskytujú prevažne v kôrach stromov - dub, vŕba, jelša, v listoch a v stonkách rastlín, napr. repík lekársky, krvavec lekársky a pod. V repíkovom herbári ich uvádzame pod dvomi názvami, gallotaníny odvodené od kyseliny gallovej a ellagotaníny od kyseliny ellagovej.

  2.  Kondenzované triesloviny sú tvorené s pomocou flavonoidových prekurzorov. Vyskytujú sa prevažne v plodoch ovocia napríklad v jablkách, hrozne, trnkách, káve či kakau.

Terapeutické využitie

Triesloviny sa vďaka týmto vlastnostiam často využívali ale aj využívajú napríklad pri činení koží, pri čistení a čírení vín a v historickej medicíne pri liečbe hnačiek, infektoch tráviaceho traktu s všeobecne pri liečení zápalov.

triesloviny, slovník bylinára, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje