bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje osteoartritída - ambulancia, infekčná artritída, reumatoidná atritída, metabolická artritída, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia   ochorenia kĺbov   osteoartritída

Osteoartritída- ambulancia 

Stručne

Osteoartritída je ochorenie kĺbov charakterizované poškodením chrupavky, či z primárnej, alebo sekundárnej príčiny. Ochorenie následne vyústi v poškodenie celého kĺbu ako i okolitých štruktúr Postihuje kĺby ruky, nohy, osového skeletu, váhonosných kĺbov DK, kĺbov hornej končatiny. V súčasnej dobe medicína nepozná kauzálnu liečbu, lieči len symptómy -úľavu od bolesti s cieľom zachovať funkciu kĺbu.

Rizikové faktory ochorenia osteoatritídy

Osteoartritída je degeneračné ochorenie kĺbov. Hlavným rizikovým faktorom je vek, prevažne nad 45 rokov. Ak ste žena, máte silnejší predpoklad, že na toto ochorenie po prekročení daného veku ochoriete. Svoju úlohu zohráva aj rodinná anamnéza, neúmerné zaťažovanie kĺbov športom, alebo náročnými povolaniami. Rizikovým faktorom je aj obezita, hlavne pri váhonosných kĺboch.

Príznaky ochorenia na osteoartritídu

Prvým príznakom je krátkodobá štartovacie silná bolesť v postihnutom kĺbe pri zvýšenej námahe. Po čase kĺb opuchne, sčervenie a pravdepodobne sa pridá zápalová reakcia. Nasleduje zmena štruktúry chrupavky, jej postupné zodratie a  stuhnutie kĺbu. Sled udalostí ochorenia na osteoartrózu sprevádzajú postihnutia okolitých kĺbov, zväčša kolenných a driekových a dnavé záchvaty.

Diagnostika osteoartritídy

Základom diagnostiky ochorenia na osteoartritídu je podrobná anamnéza, laboratórne vyšetrenia reaktantov zápalu, hlavne CRP, sedimentácia erytrocytov (aj keď neexistuje žiadny krvný test na osteoartrózu, niektoré testy môžu pomôcť vylúčiť iné príčiny bolesti kĺbov, ako je napríklad reumatoidná artritída),  nasleduje zobrazovacie vyšetrenie, RTG, špecifické projekcie, využitie kontrastu, CT a MR (vrátane kontrastu), z invazívnych metód potom punkcia  kĺbu.

Nefarmakologická liečba osteoartritídy - režimové opatrenia

Lekári volia, alebo by mali voliť pri úvodných manifestáciách osteoartritídy nefarmakologickú terapiu založenú na režimových opatreniach → v tom je zvýšená pohybová aktivita, zmena zamestnania, zmena stravy, ak je podozrenie na poruchu metabolizmu lipidov, ako kauzánej príčine obezity.

Farmakologická liečba osteoartitídy

Paracetamol je liek prvej voľby pri liečbe bolesti spôsobenej osteoartritídou kolenných a bedrových kĺbov. Jeho účinok je často porovnávaný s účinkom NSAID v liečbe osteoartritídy. Je to analgetikum a antipyretikum. Od kyseliny acetylsalicylovej  a NSAID sa líši minimálnym účinkom na agregáciu trombocytov a absenciou protizápalového účinku. Farmakologický podklad jeho vlastností spočíva v schopnosti inhibície syntázy prostaglandínu H2 v centrálnom nervovom systéme. 

Nasledujúcou voľbou sú nesteroidné protizápalové lieky (NSAID). Najčastejšie používanými NSAID pri osteoaetritíde sú Voltaren, Ibuprofen, Flector a pod. Tieto lieky by sa mali indikovať u pacientov, u ktorých sa nedarí zmierniť symptómy OA nefarmakologickými metódami liečby, po zvážení rizikových faktorov zo stránky GI a renálnej toxicity. NSAID pôsobia nepriaznivo na sliznicu GIT lokálne (užívanie nalačno, zapíjanie malým množstvom vody vedie častejšie k vzniku poškodenia sliznice), ale NÚ sa prejavia najmä prostredníctvom blokády prostaglandínov inhibíciou konštitučného izoenzýmu cyklooxygenázy - COX-1. Pri krátkodobom užívaní, najmä vysokých dávok, sú NÚ spôsobené prevažne lokálnym účinkom, pri dlhodobom podávaní sa prejavia systémové účinky inhibície prostaglandínov. Z hľadiska nefrotoxicity sa NSAID môžu podieľať na rozvoji renálneho zlyhania. Okrem rizikových faktorov je potrebné brať do úvahy aj hydratáciu pacientov, pitný režim, známe renálne ochorenie, diabetes mellitus, hepatálne poškodenie. NSAID by sa mali  používať v čo najmenšej dávke, čo najkratšiu dobu potrebnú na dosiahnutie ústupu ťažkostí. Preskripcia sa má riadiť celkovým bezpečnostným profilom liekov a na základe individuálnych rizikových faktorov pacienta, a to hlavne postihnutia GI traktu, KV systému a obličiek. Lekári by nemali pristúpiť k zmene pacientom užívaného NSAID bez dôkladného zváženia bezpečnostného profilu liečiva ako i so zreteľom na pridružené ochorenie pacienta.

Nefarmakologická liečba osteoartritídy - alternatívna liečba

Mnohí pacienti s osteoartitídou volia alternatívne formy liečby, z dôvodu mnohých dokázaných nežiadúcich účinkov NSAID. Napríklad bylinnú liečbu, liečbu akupunktúrou, liečbu repíkovými zábalmi, liečbu včelím alebo osím jedom. Viac o alternatívnych liečbach osteoartritídy sa dočítate tu

osteoartritída - ambulancia, infekčná artritída, reumatoidná atritída, metabolická artritída, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje