bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje tortikolis, ochorenia krčnej chrbtice, ambulancia, dom byliniek

Tortikolis - ambulancia

Stručne

Torticollis je ochorenie, pri ktorom krčné svaly vášho spôsobujú otáčanie hlavy len na jednu stranu. Tortikolis môže byť vrodené ochorenie, najčastejšie vplyvom náročného pôrodu, alebo získané → často vplyvom zlej polohy pri spánku v kombinácii s podchladeným svalstvom na krku. Symptómy zahŕňajú stuhnuté a opuchnuté krčné svaly.

Epikríza ochorenia tortikolis

Ochorenie tortikolis môže spôsobiť vrodené skrátenie jedného z ohýbačov hlavy → sternokleidomastoidných svalov. Tieto svaly spájajú zadnú časť vašej hlavy s hrudnou kosťou (viď obrázok) (sternum) a kľúčnou kosťou (klavikulou).

Vekom získanie ochorenie na tortikolis opäť najviac postihuje deti, napríklad v dôsledku opuchu v krku dieťaťa. Opuch spôsobuje uvoľnenie tkanív obklopujúcich hornú časť chrbtice. To umožňuje, aby sa ich stavce posunuli z ich normálnej polohy. To spôsobí kŕče ich krčných svalov, čo spôsobí naklonenie hlavy na jednu stranu. Opuch môže byť spôsobený infekciou, zranením alebo neznámym dôvodom. Ďalšie príčiny získanej torticollis môžu zahŕňať:

 • Gastroezofageálny reflux

 • Problémy so zrakom .

 • Reakcia na určité lieky

 • Artritída krku → cervikálna spondylóza

 • Griselov syndróm, zriedkavá komplikácia infekcií hlavy a krku alebo operácií uší, nosa a hrdla

Príznaky ochorenia tortikolis

Príznaky vrodenej torticollis môžu zahŕňať:

 • Hlava dieťaťa sa nakloní na jednu stranu a brada sa nakloní na druhú stranu

 • Obmedzený pohyb hlavy a krku vášho dieťaťa

 • Jedno z ramien vášho dieťaťa je vyššie ako druhé

 • Napätie alebo stuhnutosť krčných svalov

 • Opuchnuté krčné svaly

 • Malá hrčka veľkosti hrášku v jednom z krčných svalov

 • Nerovnomerné (asymetrické) črty tváre

Príznaky získanej torticollis môžu zahŕňať:

 • Hlava vášho dieťaťa sa nakloní na jednu stranu a brada sa nakloní na druhú stranu.

 • Obmedzený pohyb hlavy a krku vášho dieťaťa.

 • Jedno z ramien vášho dieťaťa je vyššie ako druhé.

 • Napätie alebo stuhnutosť krčných svalov.

 • Opuchnuté krčné svaly.

 • Ťažká bolesť krku .

 • Chvenie hlavy.

 • Bolesti hlavy .

Diagnostika ochorenia tortikolis

Lekár alebo liečiteľ sa pri vyšetrení zameria na sklon a skrútenie krku, bude pátrať po opuchoch a hrčkách a pohmatom bude skúmať ako veľmi sú kývače hlavy stuhnuté. V rámci odobratia anamnézy sa bude pýtať na prekonanie infekčných vírusových ochorení, zápalov ucha a pod.

V závislosti od klinického nálezu môže požiadať o

 • Röntgen krku .

 • CT hlavy a krku

 • MRI hlavy a krku

Pri vyšetrení získaného tortikolis u dospelých → skrátenie tento stav nazývaje aj seknutie v krku, sa lekár zameria na vylúčenie  závažných ochorení, ktoré by mohli tortiklolis spôsobiť, hlavne na malignity.

Liečba tortikolis

Tortikolis je možné liečiť bez farmakologickej intervencie s pomocou špeciálnych cvičení, ktoré mamičky so svojimiu deťmi zvládnu aj bez pomoci špecialistu, bylinnej liečby a režimových opatrení. 

tortikolis, ochorenia krčnej chrbtice, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje