bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Ulcerózna kolitída, ochorenie hrubého čreva, ambulancia, dom byliniek

Ulcerózna kolitída

práve čítate

čo je nové?    ambulancia    choroby čriev   ulcerózna kolitída

Ulcerózna kolitída - ambulancia

Stručne

Ulcerózna kolitída je ochorenie, pri ktorom je aktívny zápal a tvorba vredov na hrubom čreve a konečníku. Primárnymi príznakmi aktívneho ochorenia sú bolesť brucha a hnačka zmiešaná s krvou.  Okrem toho môže ulceróznu kolitídu sprevádzať strata hmotnosti, horúčka a anémia. Nástup v podobe prvých príznakov prebieha mierne počas dlhého časového obdobia.   Komplikácie môžu zahŕňať abnormálne rozšírenie hrubého čreva →  megakolón, zápal oka, kĺbov alebo pečene a rakovinu hrubého čreva. 

Patagenéza ulceróznej kolitídy

Príčina vzniku ochorenia nie je známa. Teórie zahŕňajú dysfunkciu imunitného systému, významné antibiotické intervencie, genetiku, zmeny v normálnych črevných baktériách a faktory prostredia.  Prevalencia je významnejšia v civilizovanom svete, západná Európa, USA.

Zápal pri ulceróznej kolitíde je zvyčajne kontinuálny, typicky postihujúci konečník, s postihnutím siahajúcim do vzostupného hrubého čreva. 

Ochorenie sa klasifikuje podľa rozsahu postihnutia v závislosti od toho, aký he rozsah postihnutia:

  • Proktitída → zápal konečníka

  • ľavostranná kolitída → zápal siahajúci do zostupného tračníka

  • rozsiahla kolitída → zápal v blízkosti zostupného tračníka

  • Proktosigmoiditída popisuje zápal rekta a sigmoidálneho hrubého čreva.

  • Pankolitída opisuje postihnutie celého hrubého čreva, siahajúceho od konečníka po slepé črevo.

Príznaky

Ulcerózna kolitída sa spočiatku vyvíja bezpríznakovo. Po objavení prvých ľahkých bolestí brucha a častejšej stolice > 2 krát denne je ochorenie už rozvinuté.  V tomto období sa môžu vyskytnúť dlhšie,aj niekoľko ročné remisie bez relapsov. V pokročilých štádiách ochorenia pozorujeme 4 a viac stolíc denne s prímesou krvi.  Ďalšie príznaky môžu zahŕňať fekálnu inkontinenciu,  výtok hlienu a nočné stolice. Pri zápale konečníka môže byt pociťovaná naliehavá túžba vyprázdniť črevá, ale s malým množstvom stolice. Pri relapsoch ochorenia  sme svedkami vysokej frekvenciaestolice, straty hmotnosti, nevoľnosti, únavy a horúčky a anémie.

Klinický obraz ulceróznej kolitídy závisí od rozsahu chorobného procesu.  Až 15 % postihnutých môže mať vážne ochorenie pri počiatočnom nástupe symptómov. Podstatná časť ľudí s anamnézou ulceróznej kolitídy bez akýchkoľvek pretrvávajúcich symptómov (klinická remisia) má objektívne dôkazy o prebiehajúcom zápale.  Ulcerózna kolitída je spojená s generalizovaným zápalovým procesom, ktorý môže postihnúť mnohé časti tela. Niekedy sú tieto súvisiace extra-intestinálne symptómy počiatočnými príznakmi ochorenia.

Komplikácie

Pri ochorení na ulceróznu kolitídu dochádza z dôvodu systémového zápalu k imunitnej dysregulácii, čo môže viesť k symptómom a komplikáciám mimo hrubého čreva. Bežne postihnuté orgány sú ústa, oči, kĺby, koža a pečeň.  Frekvencia takýchto extraintestinálnych prejavov sa uvádza medzi 6 a 47 %.

okrem toho ulcerózna kolitída môže naštartovať aftóznu stomatitídy a uhlová cheilitída.  Aftózna stomatitída je charakterizovaná vredmi v ústach, ktoré sú benígne, neinfekčné a často sa opakujúce. Uhlová chelitída je charakterizovaná začervenaním v kútikoch úst, ktoré môže zahŕňať bolestivé vredy alebo praskliny na koži. 

Ulcerózna kolitída môže naštartovať zápal, ktorý vedie k uveitíde a iritíde. Uveitída môže spôsobiť rozmazané videnie a bolesť očí, najmä keď je vystavená svetlu → fotofóbia. Neliečená uveitída môže viesť k trvalej strate zraku.  Zápal môže zahŕňať aj bielu časť oka →skléru alebo prekrývajúce spojivové tkanivo → episkléru, čo spôsobuje stavy nazývané skleritída a episkleritída.  Uveitída a iritída sú častejšie spojené s ulceróznou kolitídou, ]zatiaľ čo episkleritída je častejšie spojená s Crohnovou chorobou.

Ulcerózna kolitída môže spôsobiť niekoľko kĺbových prejavov, vrátane typu reumatologického ochorenia známeho ako séronegatívna artritída, ktorá môže postihnúť niekoľko veľkých kĺbov (oligoartritída), stavce (ankylozujúca spondylitída ) alebo niekoľko malých kĺbov rúk a nôh (periférna artritída). Mnoho idiopatických artritíd má pôvod práve v systémovom zápale hrubého čreva.

Ulcerózna kolitída môže postihnúť kožu. Najbežnejší typ kožného prejavu, erythema nodosum, sa prejavuje ako vyvýšené, citlivé červené uzliny, ktoré sa zvyčajne objavujú na holeniach. Erythema nodosum je dôsledkom zápalu podkožného tkaniva. Závažnejší kožný prejav, pyoderma gangrenosum, je charakterizovaný bolestivými pľuzgiermi alebo uzlíkmi , ktoré sa stávajú vredmi, ktoré sa postupne zväčšujú. Zatiaľ čo erythema nodosum má tendenciu korelovať s aktivitou ulceróznej kolitídy a často sa zlepšuje pri liečbe zápalu hrubého čreva, pyoderma gangrenosum sa môže vyskytnúť nezávisle od aktivity ulceróznej kolitídy.

Ulcerózna kolitída môže ovplyvniť krv a endokrinný systém. Zvyšuje riziko krvných zrazenín;  bolestivý opuch dolných končatín môže byť príznakom hlbokej žilovej trombózy, zatiaľ čo ťažkosti s dýchaním môžu byť dôsledkom pľúcnej embólie (krvné zrazeniny v pľúcach). Riziko krvných zrazenín je asi trojnásobne vyššie u jedincov s IBD.  Riziko venózneho tromboembolizmu je vysoké pri ulceróznej kolitíde v dôsledku hyperkoagulability zo zápalu, najmä pri aktívnom alebo rozsiahlom ochorení. Ďalšie rizikové faktory môžu zahŕňať operáciu, hospitalizáciu, tehotenstvo, užívanie kortikosteroidov a tofacitinibu. Imunitný systém môže napadnúť červené krvinky, čo vedie k autoimunitnej hemolytickej anémii . Okrem autoimunitnej deštrukcie sa môže vyskytnúť anémia v dôsledku chronickej straty krvi z krvácania z konečníka a útlmu kostnej drene v dôsledku zápalu → anémia chronických chorôb. Osteoporóza sa môže vyskytnúť v súvislosti so systémovým zápalom, ktorý zvyšuje riziko zlomenín kostí.  Môže sa vyskytnúť paličkovitá deformácia koncov prstov. Amyloidóza sa môže vyskytnúť najmä pri ťažkom a nedostatočne kontrolovanom ochorení, ktoré sa zvyčajne prejavuje bielkovinami v moči (proteinúria) a nefritickým syndrómom.

Diagnostika

Diagnóza je založená na kolonoskopickom vyšetrení, pri ktorom sa nachádza opuchnutá, prekrvená sliznica, krvácajúca pri dotyku. často zvredovatená. Vyšetrenie je spojené s odberom vzoriek sliznice na histologické vyšetrenie na definitívne potvrdenie diagnózy. Pri ulceróznej kolitíde je typické obmedzenie zápalových zmien na sliznicu (mukózu), eventuálne submukózu.

Laboratórne vyšetrovacie metódy majú v diagnostike menší význam, skôr vypovedajú o závažnosti ochorenia a komplikáciach. Výnimkou je stanovenie protilátok ANCA, ktoré svedčia pre ulceróznu kolitídu (ASCA skôr pre Crohnovu chorobu). Vyšetrujú sa ukazovatele aktivity zápalu - sedimentácia červených krviniek a C-reaktívny proteín - CRP, krvný obraz, hladina železa a bielkovín. Mikrobiologickým vyšetrením stolica sa zisťuje prítomnosť baktérii, zvlášť Clostridium difficile, ale aj kvasiniek, prvokov a parazitov, ktoré môžu vyvolávať zápaly s podobnými príznakmi alebo komplikovať ochorenie.

Aktivita ochorenia sa dá hodnotiť na základe Montrealskej klasifikácie. Hodnotenými parametrami je počet stolíc a prímes krvi, horúčka, pulzová frekvencia, závažnosť anémie (málokrvnosti), sedimentácia červených krviniek (FW):

S0: klinická remisia - asymptomatická

S1: mierna UC - menej ako 4 stolice denne s malým množstvom krvi (alebo bez krvi), bez systémových prejavov ochorenia, s normálnymi zápalovými markermi

S2: stredne ťažká UC - viac ako 4 stolice, s minimálnymi príznakmi systémovej toxicity

S3: ťažká UC - 6 a viac riedkych krvavých stolíc denne, febrility nad 37 °C, tachykardia nad 90/ min., anémia - hemoglobín menej ako 10,5 g/100 ml, FW viac ako 30 mm/hod.

Ulcerózna kolitída, ochorenie hrubého čreva, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje