bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje anémia asociovaná s neopláziou - ambulancia

normocytárne anémie

anémia asociovaná so zápalom

anémia asociovaná s neopláziou 

práve čítane

anémia asociovaná so zlyhaním obličiek

Aplastická anémia

Normálne hodnoty hemoglobínu (Hgb) v krvi sú 12 až 16 g/dl u žien a 14 až 18 g/dl u mužov. WHO definuje stupne anémie takto:

  • mierna (1. stupeň) - Hgb od 10 g/dl po spodnú hranicu referenčného rozpätia,

  • stredne ťažká (2. stupeň) - Hgb 8,0 až 9,9 g/dl,

  • ťažká (3. stupeň) - Hgb 6,5 až 7,9 g/dl,

  • život ohrozujúca (4. stupeň) - Hgb < 6,5 g/dl.

Anémia asociovaná s neopláziou - ambulancia 

Príčiny anémie sú zvyčajne v znížení, alebo v poruche tvorby červených krviniek, resp. v zvýšenej hemolýze červených krviniek. Okrem toho môže anémiu spôsobiť nedostatočný príjem železa, vitamínu B-12 alebo kyseliny listovej z potravy alebo ich narušené vstrebávanie,  hypotyreóza, potlačenie syntézy hematopoetického rastového faktora, najmä erytropoetínu.

Na druhej strane môže anémiu spôsobiť každý novotvar, nahradenie kmeňových buniek v kostnej dreni nádorovými bunkami, k čomu často dochádza u pacientov s karcinómom prostaty s postihnutím kostí, inhibícia červených krviniek faktormi, ktoré sa tvoria v nádorových bunkách (napr. inhibícia erytropoézy cytokínmi, ktoré sprostredkujú zablokovanie využitia železa alebo inhibujú syntézu erytropoetínu, a mnoho ďalších supresívnych účinkov na erytropoézu, ktoré nie sú úplne definované, ako aj protilátky proti erytrocytom spôsobujúce hemolýzu).


A tak sa môže stať, že je anémia prvým indikátorom rakoviny. V iných prípadoch je anémia očakávaným vedľajším účinkom záchrannej protirakovinovej liečby. Anémia súvisiaca s liečbou rakoviny spôsobuje obrovskú záťaž a môže prispieť k extrémnej únavnosti.


bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje