bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, d-dimér, markery fibrinolýzy, markery zrážanlivosti krvi, dom byliniek

Koncentrácia D-dimérov sa udáva v DDU jednotkách (z anglického D-dimer units, ng/ml DDU alebo mg/L DDU, označenie DDU sa obvykle vynecháva. Referenčná hodnota D-diméru v plazme je 0,25 mg/l, uvádzanéá aj ako 0,5 mg/l FEU.

D-dimér

Stručne

D-diméry sú deriváty fibrínu, ktoré sa vytvárajú pôsobením plazmínu na fibrínové koagulum v rámci procesu fibrinolýzy. Sú terminálnym produktom degradácie stabilizovaného fibrínu.

Menej  stručne

D-dimér je fragment proteínu, ktorý vzniká pôsobením  enzýmu plazmín na fibrínovú zrazeninu. Tento proces sa nazýva fibrinolýza a opakovaným pôsobením plazmínu sa vysokomolekulárne polyméry fibrínu štiepia na fibrínové fragmenty rôznej veľkosti. Konečný produkt odbúravania, D-dimér je zložený z jednej proteínovej podjednotky E a z dvoch D podjednotiek spojených priečnou väzbou (plazmín neštiepi tieto priečne väzby). Práve kvôli obsahu dvoch D podjednotiek sa označuje produkt ako D-dimér.

D-dimér ako marker zrážanlivosti krvi - postup pri analýze

Koncentrácia D-dimérov sa najčastejšie vyšetruje z krvnej plazmy . Žilová krv sa odoberie do skúmavky obsahujúcej citrát (3,8% citrát sodný, pomer citrátu a krvi - 1:9), ktorý zabráni zrážaniu, pretože viaže vápnik z odobranej krvi. Nezrážavá a dekalcifikovaná krv je potom premiešaná, centrifugovaná, aby sa oddelila vrstva plazmy, z ktorej sa vykoná vyšetrenie. Pomer citrátu a krvi by mal byť vždy dodržaný, aby namerané výsledky boli presné.

Interpretácia výsledkov  testu

Výsledok testu sa považuje za negatívny, ak je koncentrácia D-dimérov nižšia ako 0,25 mg/L alebo 0,5 mg/L FEU . Tieto hraničné hodnoty môže odporučiť výrobca testu alebo si ich mierne upraví samé laboratórium podľa miestnych podmienok.

Negatívny výsledok vyšetrenia D-dimérov (koncentrácia nižšia alebo rovná hraničnej hodnote) prakticky vylučuje hlbokú žilovú trombózu a pľúcnu embóliu . Negatívny výsledok znamená, že v tele sa vo zvýšenej miere nevytvárajú a neodbúravajú krvné zrazeniny.

Naopak pozitívny výsledok už nie je pre trombózu taký špecifický a vyšetrenie D-dimérov potom len prispieva k potvrdeniu diagnózy týchto ochorení. Pozitívny výsledok znamená, že sa vytvorili významné fibrínové zrazeniny a tie sa teraz odbúravajú. Už ale nie je jasné, kde sa vytvorili a čo bolo príčinou. Dôvody vedúce k zvýšeniu koncentrácie D-dimérov sú napr.: nedávny chirurgický zákrok, tehotenstvo, ochorenie pečene, vysoká koncentrácia revmatoidného faktora ( reumatoidná artritída ), zápal, nádorové ochorenie, trauma, vyšší vek.

Zvýšené/vysoké koncentrácie D-dimérov sú zistené aj pri akútnom infarkte myokardu, postkovidovom syndróme, nestabilnej angine pectoris a pri diseminovanej intravaskulárnej koagulácii.

Súvisiace vlastnosti testu na D-diméry

Senzitivita : 93% pre trombózu → zo 100 pacientov s trombózou malo 93 pacientov D-dimér zvýšený a 7 pacientov v norme.

Špecifita: 25% pre trombózu → zo 100 pacientov, ktorí nemali trombózu, malo 25 pacientov D-dimer v norme, ostatní ho mali z rôznych iných dôvodov zvýšený.

Negatívna prediktívna hodnota : 99,5% pre pľúcnu embóliu →len 0,5% pacientov s D-dimérom pod 0,5 mg/l malo napriek tomu pľúcnu embóliu.

Falošne pozitívny výsledok D-dimérov môže byť spôsobený: nedávny chirurgický zákrok, tehotenstvo, ochorenie pečene, reumatoidnou artritídou, zápalom, nádorovým ochorením, traumou, vyšším vekom

Falošne negatívny výsledok môže byť spôsobený odberom vzorky príliš skoro po vytvorení trombu alebo pokiaľ testovanie nie je vykonané do stanovenej doby po odbere. Ďalej môže byť príčinou podania antikoagulancií, ktorá bráni narastaniu trombu.

slovník liečiteľa, d-dimér, markery fibrinolýzy, markery zrážanlivosti krvi, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje