bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hepatálny ikterus, ochoprenia pečene, ambulancia domu byliniek

Viac o pečeni sa dozviete tu

Viac ochorení pečene

Alternatívna a djuvantná liečba hepatálnej žltačky

čo je nové?   ambulancia   choroby pečene   žltačka    hepatálna žltačka

Hepatálna žltačka

Stručný popis choroby

Hepatálna, niekedy nazývaná aj pečeňová žltačka, odb hepatálny ikterus je stav v ktorom strácajú hepatocyty schopnosť konjugovať bilirubín, takže sa stáva neschopným rozpúšťať sa vo vode. K abnormalitám metabolizmu bilirubínu dochádza najčastejšie v dôsledku infekcie primárne hepatotropnýmí vírusmi Typu A až E, resp sekundárnymi hepatotropnými vírusmi → Epstein-Barr vírus, cytomegalovírus, herpetické vírusy, resp spirochetovými baktériami a následnej autoimúnnej reakcie v dôsledku ktorej imunitný systém rozpozná uvedené patogény a spustí sled udalostí, ktoré začínajú zápalom a končia programovou smrťou napadnutých buniek, prípadne aj zdravých buniek z napadnutého tkaniva. Okrem toho môže byť hepatálna žltačka výsledkom hepatotoxicity,  liekmi, alkoholom alebo cirhózy.

Patológia hepatálnej žltačky je nasledovná → štandartný alebo zvýšený príjem nekonjugovaného bilirubínu do pečene → narušený transport bilirubínu cez hepatocyty v ktoromkoľvek bode medzi hepatocelulárnym vychytávaním nekonjugovaného bilirubínu a hepatocelulárnym transportom konjugovaného bilirubínu do žlčníka → mechanická obštrukcia intrahepatálnych žlčových ciest v dôsledku edému hepatocytov → abnormálny vzostup nekonjugovaného aj konjugovaného bilirubínu.

Okrem toho nekonjugovaný bilirubín stále vstupuje do pečeňových buniek a stáva sa konjugovaným obvyklým spôsobom. Tento konjugovaný bilirubín sa potom vracia do krvi, pravdepodobne prasknutím upchatých žlčových kanálikov a priamym vyprázdnením žlče do lymfy opúšťajúcej pečeň. Väčšina bilirubínu v plazme sa tak stáva skôr konjugovaným typom ako nekonjugovaným typom a tento konjugovaný bilirubín, ktorý sa nedostal do čreva, aby sa zmenil na urobilinogén, dáva moču tmavú farbu.

Diagnostika

Prv, než sú klientovi odporúčané laboratórne vyšetrenia krvi, séra a moču, zisťujeme podrobnú anamnézu, pri ktorej sa sústredíme na choroby pečene vyskytujúce sa v rodine, okrem toho aj ochorenia žlčníka. V osobnej anamnéze nás zaujímajú choroby, ktoré by mohli súvisieť, alebo by mohli priamo ovplyvniť ochorenie na žltačku → závažnejšie operácie, transfúzie krvi, diabetes, prípadne autoimúnne epizódy. podrobne sa pýtame na epidemiologickú situáciu a na farmakologickú anamnézu, bude nás zaujímať užívanie antikoncepcie, hormonálnych preparátov, analgetík, antidepresív a návykových látok. 

Pri vzniku podozrenia na  ochorenie pečene, prípadne na hepatálnu žltačku odporúčame vykonať vyššie uvedené laboratórne vyšetrenia bilirubínu, urobilinogénu a pečeňových transamináz. Okrem toho požiadame analýzu špecifických antigénov pre zistenie možnosti  vírusových hepatitíd.

Liečba

Liečba hepatánej žltačky vychádza z poznania, že žltačka sama o sebe nie je choroba, ale len symptóm iného ochorenia pečene. Preto sa pri liečbe zameriame odhalenie sledu udalostí, ktorý strate funkčnosti hepatocytov predchádzal.  Liečbu žltačky vyvolanej infekčnou hepatitídou uvádzame pri tomto druhu ochorenia, tak, ako je to aj pri iných spúšťačoch žltačky.

hepatálny ikterus, ochoprenia pečene, ambulancia domu byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje