bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje leukocytóza, ochorenie krvi, ambulancia, dom byliniek

Leukocytóza

práve čítate

Lymfóm 

Leukémia 

Myelodysplatický syndróm 

Leukocytóza  ambulancia

Stručne

Leukocytóza je stav, pri ktorom je počet bielych krviniek označovaných ako WBC → white blood cells, v krvi nad normálnou hodnotou.  Často je znakom zápalovej odpovede, najčastejšie je výsledkom infekcie, ale môže sa vyskytnúť aj pri kostných nádoroch, ako aj leukémii. Okrem toho sa môže sa vyskytnúť aj po namáhavom cvičení, kŕčoch, ako je epilepsia, emočný stres, tehotenstvo a pôrod, anestézia, alebo ako vedľajší účinok liekov (napr. lítium ) a adrenalín.  Existuje päť hlavných typov leukocytózy:

 1. Neutrofília

 2. Lymfocytóza → zvýšenie počtu lymfocytov v periférnej krvi nad hranicu 4,5 × 109 /l.

 3. Monocytóza  → zvýšenie počtu monocytov v periférnej krvi nad hranicu 0,8 × 10 9 /l.

 4. Eozinofília → zvýšenie počtu eozinofilov v periférnej krvi nad hranicu 0,25 × 10 9 /l.

 5. Bazofília → zvýšenie počtu bazofilov v periférnej krvi nad hranicu 0,1 × 10 9 /l.

Patogenéza

Mechanizmus, ktorý spôsobuje leukocytózu, môže mať niekoľko foriem: zvýšené uvoľňovanie leukocytov zo zásob kostnej drene, znížená marginácia → priľnutie a uloženie leukocytov pozdĺž cievnej steny, znížená prestupovanie leukocytov z ciev do tkanív alebo zvýšenie počtu prekurzorových buniek v cievach.

Zvýšenie počtu leukocytov, predovšetkým neutrofilov, je zvyčajne sprevádzané posunom doľava v pomere nezrelých a zrelých neutrofilov a makrofágov. Podiel nezrelých leukocytov sa zvyšuje v dôsledku proliferácie a inhibície granulocytových a monocytových prekurzorov v kostnej dreni, ktorá je stimulovaná niekoľkými produktmi zápalu vrátane C3a a G-CSF. Posun doprava v pomere nezrelých a zrelých neutrofilov sa považuje za znížený počet alebo nedostatok mladých neutrofilov (metamyelocytov a pásových neutrofilov ) v krvnom nátere , spojených s prítomnosťou "obrovských neutrofilov". Táto skutočnosť poukazuje na potlačenie aktivity kostnej drene ako hematologického znaku špecifického pre zhubnú anémiu a chorobu z ožiarenia.

Počet leukocytov nad 25 až 30 × 109 / l sa nazýva leukemoidná reakcia, čo je reakcia zdravej kostnej drene na extrémny stres, traumu alebo infekciu. Líši sa od leukémie a od leukoerytroblastózy, pri ktorej sú v periférnej krvi prítomné buď nezrelé biele krvinky (akútna leukémia) alebo zrelé, no nefunkčné biele krvinky (chronická leukémia)

Leukocytóza je veľmi častá u akútne chorých pacientov. Vyskytuje sa v reakcii na širokú škálu stavov, vrátane vírusovej, bakteriálnej, plesňovej alebo parazitickej infekcie, rakoviny, krvácania a vystavenia určitým liekom alebo chemikáliám vrátane steroidov. Pri pľúcnych ochoreniach, ako je pneumónia a tuberkulóza, je počet bielych krviniek veľmi dôležitý pre diagnostiku ochorenia, pretože je zvyčajne prítomná leukocytóza. Niektoré lieky, vrátane kortikosteroidov , lítia a beta agonistov , môžu spôsobiť leukocytózu.  Leukocytóza je očakávaným nálezom zdravých žien v období po pôrode a nie je dôvodom na poplach, pokiaľ nie je sprevádzaná klinickými prejavmi infekcie.

Diagnostika a rizikové faktory

Neutrofília zvýšenie absolútneho počtu neutrofilov v periférnej krvi nad hranicu 7,5 × 10 9 /l.  Neutrofília môže byť spôsobená radom príčin. Medzi tieto príčiny patria:

 • infekcie (bakteriálna, mykotická, spirochetová a iné)

 • zápal (vaskulitída a iné)

 • fyzická námaha, tehotenstvo

 • ťažká metabolická acidóza (diabetická ketoacidóza)

 • fajčenie.

Lymfocytóza zvýšenie počtu lymfocytov v periférnej krvi nad hranicu 4,5 × 109 /l. Býva väčšinou spôsobená akútnou vírusovou infekciou alebo chronickou infekciou. Medzi ďalšie rôzne príčiny patria:

 • malignity (leukémia a lymfómy)

 • úrazy

 • nadmerná fyzická záťaž

 • stresová lymfocytóza (po infarkte myokardu) alebo po adrenalíne


Bazofília → zvýšenie počtu bazofilov v periférnej krvi nad hranicu 0,1 × 10 9 /l. Väčšina príčin bazofílie je život ohrozujúca, a preto je dôležitá včasná diagnostika a následne rýchlo zahájená liečba. Medzi tieto príčiny patria:

 • zápalová choroba ( ulcerózna kolitída a iné)

 • lieky (napr. estrogény a iné)

 • ožiarenie

 • hyperlipidémia


Monocytóza zvýšenie počtu monocytov v periférnej krvi nad hranicu 0,8 × 10 9 /l. Podobne ako zvýšený poče bazofilov, aj zvýšený počet monocytov neveští nič dobré. Medzi takéto príčiny radíme:

 • infekcie (malária, trypanozomiáza )

 • tuberkulóza

 • brušný týfus

 • Hodgkinov lymfóm

 • hemolytická anémia


Eozinofíliazvýšenie počtu eozinofilov v periférnej krvi nad hranicu 0,25 × 10 9/l. Eozinofília môže byť spôsobená:

 • alergickou reakciou

 • parazitárnym ochorením

 • stavom po infekčnej mononukleóze

bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje