bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje parkinsonova choroba, neurodegeneratívne ochorenia, ambulancia, dom byliniek

Parkinsonova choroba

práve čítate

Epilepsia

čo je nové?    ambulancia    neurodegeneratívne ochorenia  parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba - ambulancia

Stručne

Parkinsonova choroba je progresívne neurologické ochorenie spôsobené predčasným zánikom neurónov v čiernej hmote mozgu a ďalších jadrách mozgového kmeňa, dôsledkom čoho dochádza k nedostatku dopamínu a iných neuromediátorov v bazálnych gangliách mozgu. Aj keď dodnes nie je možné parkinsonovu chorobu kauzálne liečiť, má medzi neurologickými ochoreniami isté špecifické postavenie vzhľadom na relatívne široké možnosti efektívnej symptomatickej liečby.

Príznaky

Ľudia postihnutí parkinsonovou chorobou trpia najčastejšie jedným zo štyroch nižšie uvedených príznakov.

  1. bradykinéza → spomalenie prevádzaného pohybu

  2. pokojový tras →najčastejšie pohyby ako pri počítaní bankoviek

  3. rigidita → zvýšený odpor svalu na pasívne natiahnutie často spojený s fenoménom ozubeného kolesa

  4. poruchy postoja, chôdze a pády

Prvé klinické príznaky parkinsonovej choroby sú často nenápadné a nešpecifické a môžu napodobovať iné neurodegeneratívne ochorenia, alebo sa dávať do súvislosti s "normálnym starnutím".  Ide o rôzne myalgie, stratu výkonnosti, únavový syndróm, depresiu, poruchy spánku a podobne. Najčastejším typickým iniciálnym príznakom je tras jednej z horných končatín, ktorý sa spočiatku objavuje len pri rozrušení a únave. Iným iniciálnym príznakom bývajú ťažkosti s jemnými, koordinovanými pohybmi, ktoré pacient spozoruje napr. pri zapínaní gombíkov, česaní sa, holení, zmenšenie písma. Príbuzní si tiež môžu všimnúť zníženie výrazovosti tváre →tzv. tvár hráča pokru, alebo poruchu koordinácie jednej z horných končatín pri chôdzi.

Niekedy trvá dlhšie obdobie, ktoré prejde od iniciálnych príznakovký, do návštevy lekára, stanoveniu diagnózy a začatiu liečby. Medzičasom sa začínajú vyvíjať axiálne príznaky (hypomímia, hypofónia, flekčné držanie krku a trupu).

Patogenéza parkinsonovej choroby

Pravdepodobnou príčinou väčšiny prípadov parkinsonových ochorení je poškodenie mozgových neurónov v čiernej hmote mozgu, výsledkom čoho je nedostatok neuroprenášača dopamín v dorzálnom triate → putamene a bazálnych gangliách. Nález v mozgu obsahuje intracytoplazmatické inklúzie - Lewyho telieska, ktoré vznikajú agregáciou alfa-synukleínu. Nedostatok dopamínu v striáte je hlavným menovateľom v patofyziológii typických motorických príznakov Parkinsonovej choroby. Priamym následkom tohto deficitu je dysfunkcia motorických okruhov bazálnych ganglií. Tieto spoje zohrávajú podstatnú úlohu v regulácii vôľovej motoriky, rozhodujú o výbere vhodných a inhibícii nevhodných pohybových vzorcov. Z toho vyplýva aj prevládajúca terapeutická stratégia parkinsonovej choroby - opätovné nastolenie dopamínovej rovnováhy. [Zdroj: Valkovič 2006]

Okrem nedostatku dopamínu môžeme pozorovať aj nedostatok norepinefrínu, hlavného chemického posla sympatického nervového systému, ktorý riadi mnohé funkcie tela, ako je srdcová frekvencia a krvný tlak. To môže vysvetliť niektoré nemotorické príznaky parkinsonovej choroby, ako je únava, nepravidelný krvný tlak, znížená peristaltika čriev a náhly pokles krvného tlaku, keď sa človek postaví zo sedenia alebo ľahu. 

Diagnostika parkinsonovej choroby

V súčasnosti neexistujú žiadne krvné ani laboratórne testy na diagnostiku negenetických prípadov Parkinsonovej choroby. Lekári zvyčajne diagnostikujú ochorenie na základe anamnézy a neurologického vyšetrenia. Ak sa príznaky po začatí užívania liekov zlepšia, je to ďalší indikátor toho, že osoba má Parkinsonovu chorobu.

Množstvo porúch môže spôsobiť symptómy podobné príznakom Parkinsonovej choroby. O ľuďoch s príznakmi podobnými Parkinsonovej chorobe, ktoré sú výsledkom iných príčin, ako je mnohopočetná systémová atrofia a demencia s Lewyho telieskami, sa niekedy hovorí, že majú parkinsonizmus. Zatiaľ čo tieto poruchy môžu byť spočiatku nesprávne diagnostikované ako Parkinsonova choroba, niektoré lekárske testy, ako aj odpoveď na liečbu drogami, môžu pomôcť lepšie posúdiť príčinu. Mnohé iné ochorenia majú podobné črty, ale vyžadujú si inú liečbu, preto je dôležité čo najskôr získať presnú diagnózu.

Liečba parkinsonovej choroby

Na liečenie parkinsonovej choroby neexistuje v súčasnosti liek. Niektoré lieky a chirurgická liečba hlbokou mozgovou stimuláciou môžu príznaky ochorenia určitý čas tlmiť. V súčasnjosti sa liečebná stratégia parkinsonovej choroby sústreďuje na tri ciele:

  1. Zvýšenie hladiny dopamínu v mozgu

  2. Zvýšenie hladiny epinefrínu v mozgu

  3. Tlmenie nemotorických príznakov - depresíí

parkinsonova choroba, neurodegeneratívne ochorenia, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje