bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje periférna artériová choroba - ambulancia, dom byliniek

čo je nové?    ambulancia    ochorenia ciev a žíl  periférna artériová choroba

Periférna artériová choroba - ambulancia 

Periférna artériová choroba je charakterizovaná zúžením artérie a znížením prietoku okysličenej krvi do cieľových tkanív. V drvivej väčšine prípadov je asociovaná s pokročilou aterosklerózou. 

Nezriedka je sprevádzaná srdcovo cievnymi a mozgovo cievnymi ochoreniami. Znižuje kvalitu života → amputácia končatín, imobilizácia. V konečnom dôsledku ohrozuje život.

Patogenéza periférneho artériového ochérenia

Artériové ochorenia vznikajú na podklade aterosklerózy, zriedka ako následok traumatologickej udalosti

Príznaky

Najväčšou výzvou pre lekárov je dlhodobý bezpríznakový priebeh od štartu ochorenia až po prípadné abscesy. V špecifických prípadoch periférnych artériových ochorení sa príznaky objavujú podľa lokalizácie artériového postihnutia.

Komplikácie

Vážnymi komplikáciami ochorenia periférnych artérii sú infarkt myokardu, mozgová príhoda, amputácia, imobilizácia. Ochorenie obličkových artérii renalis sinistra prináša zo sebou vysoký tlak, anémiu a renálne zlyhanie, ochorenie mezenterických artérii prináša silné bolesti brucha a v prípade nekrózy črevných tkanív ohrozenie na živote.

Rizikové faktory

Medzi najzávažnejšie rizikové faktory artériových ochorení patria fajčenie, nedostatok pohybu, stres, obezity, diabetes, reumatoidná artritída a pod.

Diagnostika

Presný obraz o možnom ochorení periférnych artérii, prípadne jeho rozsahu je možné zistiť na základe duplexnej ultrasonografie alebo angiografickým vyšetrením.

Pri podozrení na ochorenie artérii dolných končatín sa často používa ABI index → meranie tlaku na členkoch nôh a ramenách.

Liečba

Liečba ochorení periférnych artérii spočíva hlavne v liečbe aterosklerózy, ktoré zvyčajne stojí na začiatku príbehu. Pri odhalení nastupujúceho ochorenia na aterosklerózu spočíva liečba v sledovaní kritických markerov - LDL cholesterol, celkový cholesterol, triacylglyceridy. glukóza, tlak, to všetko ruka v ruke s režimovými opatreniami - žiadne fajčenie, zo stravy vylúčiť tuky, viac aktívneho pohybu. V prípade pokročilej aterosklerózy je na zváženie antitrombotická, protizápalová a vazoktívna liečba. Kritické stavy sa zvyčajne liečia katétrom, stentom, prípadne bypassom.

periférna artériová choroba - ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje