bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje postkovidový syndróm - kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne postihnutia, ambulancia, dom byliniek

Post kovidový syndróm             

Kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne postihnutia

práve čítate

Postihnutia sleziny

Postihnutia pankreasu

Postihnutia obličiek

Postihnutia hrubého čreva

Postihnutia nervového systému

Postihnutia imunitného systému

Postihnutia reprodukčného systému

čo je nové?    ambulancia   post kovidový syndróm - kardiovaskulárne a cerebrovaskúlárne postihnutia

Post kovidový syndróm kardiovaskúlárne a cerebrovaskulárne postihnutia - ambulancia

Stručne

Vírus sars-Cov2 má schopnosť poškodiť mnoho orgánových systémov. Poškodenie, ktoré bolo preukázané v rôznych tkanivách, sa pripisuje skôr imunitne sprostredkovanej reakcii a zápalu, než priamej infekcii buniek vírusom. Narušenie obehového systému zahŕňa endoteliálnu dysfunkciu a následné účinky a zvýšené riziko hlbokej žilovej trombózy priamo ohrozujúcej srdce a mozog. Mikrozrazeniny zistené pri akútnom kovide aj pri postkoviodovom syndróme prispievajú k trombóze a stávajú sa dôležitým diagnostickým a terapeutickým cieľom.

Výskyt kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych príhod asociovaných s postkovidovým syndrómom

Analýza databáz amerického ministerstva pre záležitosti veteránov  zahŕňajúca viac ako 150 000 jedincov 1 rok po infekcii SARS-CoV-2 poukázala na významne zvýšené riziko rôznych kardiovaskulárnych ochorení, vrátane srdcového zlyhania, dysrytmií a mozgovej príhody, nezávisle od závažnosti počiatočnej prezentácie COVID-19. Štúdie srdcovej MRI odhalili poruchu srdca u 78 % zo 100 jedincov, ktorí mali predchádzajúcu epizódu COVID-19 (vyšetrená v priemere 71 dní po infekcii 67 ) a u 58 % účastníkov s dlhotrvajúcim ochorením COVID.

postkovidový syndróm - kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne postihnutia, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje