bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Starlingove sily, metabolizmus vody, dom byliniek

Viac vysvetlení zložitých výrazov

čo je nové?     bylinkový slovník    starlingove sily

Starlingove sily

Kapilárna sieť v ľudskom tele predstavuje plochu s rozlohou asi 750 a ž 850 m2. Na tejto ploche dochádza k výmene živín a odvodu splodín z bunkového metabolizmu. Stena kapilár je tenká, tvorená endotelom na bazálnej membráne. Cez póry v kapilárnej stene, ktorá je vysoko priepustná pre vodu sa deje výmena krv vs interstícium. preto má krvná plazma a tkanivový mok veľmi podobné zloženie s výnimkou bielkovín, ktorých je v krvnej plazme viac.  Výmena medzi krvou a interstíciom sa deje okrem pórov aj na medzibunkovej úrovni v endotele - urea, krvné plyny.

Vzájomná výmena medzi krvou a interstíciom sa deje na dvoch úrovniach:                                   > Difúziou [vektor výmeny kopíruje koncentračný gradient]                                                           > Filtráciou/resorbciou [podmienky výmeny definujú starlingove sily

Starlingove sily sú hydrostatický a onkotický tlak v kapiláre a intersticiálnej tekutine. Matematický model popisujúci pohyb medzi kapilárami a interstíciom navrhol Ernest Starling v roku 1896. Rozšírená funkcionalita obohatená o koeficienty reflexie kapilár, intersticiálne proteínové gradienty a hydraulickú permeabilitu je nasledovná:

Jv = Kf [(Pc-Pi) - σ( πc - πi)] m3/s

  Jv  > výsledný pohyb tekutiny                                                                                                        Kf  > filtračný koeficient                                                                                                                      Pc > kapilárny hydrostatický tlak                                                                                                      Pi  > intersticiálny hydrostatický tlak                                                                                                σ  >  koeficient permeability ciev pre proteíny                                                                                  πc > koloidný odmotický tlak plazmy                                                                                                πi  > intersticiálny koloidný onkotický tlak

objavte byliny a plody  s vyšším obsahom flavonoidov

Starlingove sily, metabolizmus vody, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje