bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, trypsín, dom byliniek

Trypsín

Stručne

Trypsín je kľúčový enzým v rodine serínových proteáz, ktorý môže špecificky hydrolyzovať karboxy-terminálne peptidové väzby arginínových alebo lyzínových zvyškov, napríklad gluténu a pod.

Trypsín → vo forme trypsinogénu je obdobne ako ďalšie pankreatické enzýmy produkovaný acinóznymi bunkami pankreasu v inaktívnej forme proenzýmu a cestou pankreatického vývodu je secernovaný do duodena. Ide o enzým, ktorý hydrolyticky štiepi proteíny rovnako ako pepsín. Od pepsínu sa odlišuje optimálnym pH pre svoju funkciu, tj je aktívna v alkalickom prostredí duodena. Aktivácia pankreatických enzýmov prebieha v aktivačnej kaskáde, ktorá je iniciovaná črevnou enterokinázou. Trypsín prechádza čiastočne do krvného obehu, kde ho možno stanoviť imunologickými metódami. Väčšinou je stanovený trypsín spolu s trypsinogénom a komplexom trypsínu s α1-proteinázovým inhibítorom → α-antitrypsín, v závislosti na použitej detekčnej metodike (špecifickosť protilátok). Fyziologické hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 100-400 µg/l.  Pri akútnej pankreatitíde sa hodnoty trypsínu niekoľkonásobné zvýšujú → až 20 000 µg/l, ľahké zvýšenie je pri cholelitiáze. Znížené hodnoty svedčia pre chronickú pankreatitídu, mukoviscidózu. Pri karcinóme pankreasu možno preukázať znížené aj zvýšené hodnoty trypsínu.

slovník liečiteľa, trypsín, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje