bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje chlorofyl slovník, dom byliniek

Základom molekuly chlorofylu je komplexná väzba centrálneho atómu horčíka so štyrmi atómami dusíka, ktoré spolu tvoria porfyrínový skelet.

Všimnite si podobu s molekulou kobalamínu, kde je centrálnym atómom kobalt

čo je nové?    slovník   chlorofyl

Chlorofyl

Chlorofyl je zelený pigment obsiahnutý v zelených rastlinách, siniciach a niektorých riasach. Chlorofyl absorbuje v priebehu fotosyntézy energiu svetelného žiarenia a používa ju na syntézu sacharidov z oxidu uhličitého a vody. Pôsobenie chlorofylu predstavuje prvý krok fotosyntézy, kedy pôsobí ako transformátor svetelných kvánt na biologicky spracovateľnú formu tým, že je schopný ju previesť na energetickú chemickú väzbu. Tým je uvedená reakcia zdrojom energie pre všetky ďalšie biochemické a biologické reakcie na tejto planéte.

Chlorofyl patrí k fotosyntetickým pigmentom spolu s fykobilínmi a karotenoidmi , ktoré však majú inú farbu a absorbujú energiu z odlišnej časti viditeľného svetelného spektra . Chlorofyl je zelený, pretože absorbuje modrú a červenú časť svetelného spektra a ostatné odráža; tým sa javí ako zelený a udáva tak základnú farbu všetkým fotosyntetizujúcim rastlinám.

Chemicky sa radí medzi porfyríny obsahujúce horčík. Sú známe chlorofyly a , b , c , d , e [1] a f [2] a príbuzné bakteriochlorofyly (vyskytujúce sa v baktériách mimo siníc) a , b , c , d , e a g. Molekuly chlorofylu sa nachádzajú na tylakoidných membránach, ktoré sú v rastlinách umiestnené v chloroplastoch, kde s bielkovinami a ďalšími pigmentmi tvoria základ fotosystému I a II .

chlorofyl slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje