bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hyperkalcémia, porucha hemostázy vápnika, ochorenie krvi, ambulancia, dom byliniek

Hyperkalcémia

práve čítate

Kaliémia 

Natrémia 

Hemochromatóza 

Hyperkalcémia  ambulancia 

Referenčné hodnoty vápnika v ľudskom tele

 • sérum: 2,25 – 2,75 mmol/l
 • moč: 2,5–7,5 mmol/deň.

Stručne

Hyperkalcémia je stav, pri ktorom je hladina vápnika v sére vyššia ako 2,8 mmol/l , ionizovaný vápnik je vyšší ako 1,4 mmol/l . Hyperkalcemická kríza je stav ohrozujúci život s kalcémiou vyššou ako 4 mmol/l.

Epikríza hyperkalcémie

 • Primárna hyperparatyreóza
 • malígne tumory→: malígne lymfómy, leukémia, osteolytické metastázy, paraneoplázie
 • iné endokrinopatie→: hypertyreóza, Addisonova choroba , ferochromocytóm, akromegália
 • porucha funkcie obličiek
 • granulomatózne choroby→: sarkoidóza, tuberkulóza, histoplasmóza , kandidóza, Wegenerova granulomatóza, podkožné tukové nekrózy
 • lieky→: tiazidy, antacidá, intoxikácia vitamínom D, A, intoxikácia kyselinou acetylsalicylovou→ acylpyrin, aspirin
 • Williams-Beuren syndróm
 • Pagetova choroba
 • dlhodobá imobilizácia
 • hypofosfatémia

Príznaky hyperkalcémie

Hyperkalciémia sa prejavuje diskomfortom v oblasti gastrointestinálneho traktu → hnačka, zvracanie, kovová chuť v ústach, vredy dvanástbika,  zápcha a úporné vyprázdňovanie.

V obličkách nachádzame polyúriu, polydipsiu, nyktúriu, albuminúriu, niekedy až príznaky chronickej alebo akútnej renálnej insuficiencie. . Hyperkalciémia sa prejavuje aj v oblasti CNS → bolesti hlavy, poruchy vedomia. 

Neuromuskulárnymi príznakmi sú slabosť a  bolesti svalov končatín.

Kardiovaskulárna symptomatológia zahŕňa hypertenziu, arytmiu, zmeny na EKG ( skrátenie QT intervalu). . Zmeny na EKG potvrdzujú vážnosť hyperkalciémie, kedy v extrémnom prípade môže dôjsť aj k zástave srdca v systole – hovoríme o tzv. " chemickej smrti  pri kalcémii > 4 mmol/l.  Medzi ďalšie príznaky hyperkalcémie patrí bledosť, kachektizácia pri protrahovanom priebehu a RTG na kostiach – výrazná zóna provizórneho zvápenatenia, osteoporóza, metastatické kalcifikácie.

Diagnoza hyperkalcémie

Fyziologická hladina fosforu v sére je 0,65 – 1,6 mmol/l  a u dojčiat 1,3 – 2,3 mmol/l. Znížený fosfor alebo hodnoty na dolnej hranici normy nachádzame pri hyperparatyreóze a naopak zvýšený fosfor alebo na hornej hranici normy nachádzame pri hypervitaminóze D alebo tyreotoxikóze .

Jednoduchým testom je pomer Ca/P. Ak je tento index > 0,27, svedčí to pre hyperparatyreózu, pokiaľ je nižší, svedčí pre hyperkalcémiu z iných príčin. Ďalším krokom je stanovenie ALP vrátane izoenzýmov. Elevácia ALP pri hyperkalciémii svedčí pre zvýšenú kostnú resorpciu (hyperparatyreóza, malignita).

Pri diagnostike pomôže aj Nordinov index → pomer Ca/kreatinín  z ranného moču: u zdravých detí je do 0,6, u dojčiat do 1,0. Pri hyperkalciúrii sú hodnoty vyššie, pri hypokalciúrii je hodnota < 0,2. Pri podozrení na sarkoidózu môžeme využiť aj hydrokortizónový test : po dobu 7 dní podávame 100 mg hydrokortizónu denne. Ak dôjde k poklesu, resp. vymiznutie hyperkalcémie, jedná sa najskôr o sarkoidózu. Pri nejasnej hyperkalciémii je nutné vykonať aj skríning malignity.

hyperkalcémia, porucha hemostázy vápnika, ochorenie krvi, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje