bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje slovník liečiteľa, ALP, alkalická fosfatáza, dom byliniek

ALP alkalická fosfatáza

Stručne

Alkalická fosfatáza →ALP je membránovo viazaný enzým, ktorý pozostáva zo skupiny izoenzýmov tkanivovo nešpecifických črevných, placentárnych a zárodočných. Vo svojich najvyšších hladinách je ALP exprimovaná v pečeni, kostiach a obličkách, v nižších hladinách v rôznych iných tkanivách →v epiteli žlčových ciest, v črevách, placente, srdci a v pľúcach.

Alkalická fosfatáza katalyzuje prenos aminoskupiny z alanínu za vzniku α-ketokyselín → hydrolýzu monoesterov kyseliny fosforečnej v alkalickom prostredí (v optimálnom pH 9,5 – 10,5) na kyselinu fosforečnú a alkohol. Ovplyvňuje metabolizmus makroergických fosfátových väzieb a napomáha transportu anorganických fosfátov cez bunkovú membránu. Zúčastňuje sa na metabolizme močoviny.  Do obehu sa uvoľňuje pri porušenej priepustnosti membrány pečeňovej bunky v dôsledku zápalu, ischémie alebo toxického poškodenia. Zvýšené hladiny v sére často predchádzajú klinickým príznakom ochorenia.

Referenčné hodnoty v sére

 • kojenci  <6 týždňov 1,2–6,3 μkat/l
 • batoľatá od 6 týždňov – 2 roky 1,44–8,0 μkat/l
 • deti od 2-11 rokov 1,12–6,2 μkat/l
 • dorastenci od 11 – 15 rokov 1,35–7,5 μkat/l
 • ženy 0,7–2,1 μkat/l
 • muži0,9–2,21 μkat/l

Odchýlky a klinický význam - zvýšené hodnoty

 • intra- aj extrahepatálne cholestázy
 • hyperkalcémie
 • reparačné procesy kostí (vďaka zvýšenej činnosti osteoblastov),
 • zlomeniny
 • metastázv v  kostiach,
 • osteomalácie
 • vírusové hepatitídy pri malom zvýšení oproti hodnotám AST a ALT
 • nádorové ochorenia pečene → pri veľkom zvýšení oproti hodnotám AST a ALT
 • bakteriálne infekcie
 • črevné ochorenia
 • zlyhanie obličiek
 • biliárne cirhózy
 • hyperparatyreózy ,.

Odchýlky a klinický význam - znížené hodnoty

 • intoxikácie vitamínom D,
 • liečba antiepeleptikami alebo hypolipemikami ,
 • hereditárne hypofostatémie .
slovník liečiteľa, ALP, alkalická fosfatáza, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje