bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje perniciózna anémia, ochorenia krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek
Viac mikrocytárnych anémii

Anémia z nedostatku železa

Perniciózna anémia 

práve čítate

Anémia z chronických ochorení

Talasémia

Kosáčiková anémia

Sideroblastická anémia

Perniciózna anémia  prírodná lekáreň

Stručne

Perniciózna anémia je typ anémie, pri ktorom telo trpí nedostatkom vitamínu B12 a to z dôvodu nedostatočného prísunu tohto vitamínu v strave, resp. z dôvodu poruchy v metabolizme tohto vitamínu, pri ktorom vlastný  imunitný systém útočí na bunky žalúdočnej výstelky. V dôsledku toho sa nevstrebáva vitamín B12 v čreve a vzniká anémia.

Perniciózna anémia je často tiché a zákerné autoimunitné ochorenie. Pacienti si môžu zvyknúť na svoje sťažnosti. Je preto dôležité, aby liečitelia vytvorili všetky podmienky, aby bolo každé podozrenia na toto ochorenie starostlivo diagnostikované, aby mohli byť pacientovi poskytnuté čo najlepšie možné odporúčania.

Príznaky ochorenia

Príznaky pernicióznej anémie sú typické pre všetky typy anémii  z ostatku železa

 • Únava a vyčerpanie

 • Zlá kvalita a vypadávanie vlasov

 • Bolesti hlavy

 • Bledá pokožka 

 • Silná a bolestivá menštruácia

 • Problémy s dýchaním či búšenie srdca

Diagnostika


Pri podozrení na pernicióznu anémiu z dôvodu nízkej hladiny kobalamínu je dôležité si uvedomiť, že tento stav sa môže vyskytnúť aj pri iných situáciách:

 • Tehotenstvo

 • Hormonálna antikoncepcia

 • Nedostatok kyseliny listovej

 • Vysoká hladina kyseliny askorbovej

Počiatočné testy zahŕňajú

kompletný krvný obraz (CBC)

sérové ​​hladiny B12

periférny náter.

CBC by mal vykazovať anémiu, čo sa prejavuje znížením hemoglobínu a hematokritu (koncentrácia hemoglobínu nižšia ako 13 g/dl u mužov a nižšia ako 12 g/dl u žien). Stredný objem erytrocytov (MCV) by mal byť väčší alebo rovný 100 fL, čo je očakávaný nález pri makrocytickej anémii. Náter z periférnej krvi môže vykazovať neutrofily s piatimi alebo viac lalokmi. Hladiny B12 pod 200 pg/ml sa považujú za nedostatočné. Hladiny nepriameho bilirubínu a laktátdehydrogenázy sú zvyčajne zvýšené v dôsledku rýchleho rozpadu červených krviniek.

Keď počiatočné laboratórne testy potvrdia nedostatok B12, diagnóza pernicióznej anémie bude závisieť od ďalších testov, ako je prítomnosť atrofickej telesnej gastritídy (ABG) a deficitu vnútorného faktora. Treba vylúčiť nedostatok kyseliny listovej. Mnoho pacientov s pernicióznou anémiou bude mať zvýšené hladiny homocysteínu a kyseliny metylmalónovej v sére. Acidúria z kys. metylmalónovej pri absencii vrodenej chyby jej metabolizmu potvrdzuje nedostatok kobalamínu. Diagnostické kritériá pre atrofickú gastritídu vyžadujú histologický odber vzoriek žalúdočnej sliznice. Nálezy spojené s PA sú prítomnosť corpus-restricted atrofie s ušetreným antra, ako aj prítomnosť hyperplázie ECL buniek. Sérologické markery môžu tiež pomôcť identifikovať ABG; napríklad zvýšené hladiny gastrínu nalačno a znížené hladiny pepsinogénu predpokladám prítomnosť poškodenia sliznice. Protilátky proti vnútornému faktoru a protilátky proti parietálnym bunkám by sa mali hodnotiť u pacientov s vysokou pravdepodobnosťou ochorenia, aj keď sú hladiny B12 v norme.

Nedostatok vnútorného faktora možno vyhodnotiť Shillingovým testom, ktorý sa teraz nahrádza inými diagnostickými stratégiami, ako je detekcia protilátok proti vnútornému faktoru. Protilátky proti vnútornému faktoru môžu byť dvoch typov. Jedným z nich je blokujúci typ proti väzbovému miestu B12 prítomnému u 70 % pacientov a druhým sú protilátky proti parietálnym bunkám prítomné u 90 % pacientov, ale sú menej špecifické.

Bylinná liečba pernicióznej anémie

Perniciózna anémia, ak je včas diagnostikovaná ako autoimunitná PA, je dobre liečiteľná klasickou medicínou a to substitučnou intramuskulárnou terapiou B12 v dávke 1000 mcg denne, obdeň, týždenne, resp mesačne. A to bez váznamných klinických kontraindikácii.

Problémom je, že diagnosticka pernicióznej anémie je náročný proces z hľadiska managementu a teda aj z hľadiska nákladov. Výsledkom je, že mnohé prípady sú zachytené až v klinicky významnom štádiu, pričom sa môže stať, že najvýznamnejší klinický symtóm PA → nedostatok vit B12, nemusí byť výsledkom autoimunitných reakcii, ale celkom odlišného sledu udalostí.

Prevalencia pernicióznej  anémie je 0,1 % v bežnej populácii, ktorá sa zvyšuje na 1,9 % u pacientov starších ako 60 rokov. Postihuje všetky vekové skupiny, ale najčastejšie sa spája s ochorením dospelých starších ako 60 rokov s mediánom veku 70 až 80 rokov.

Normálne hodnoty hemoglobínu (Hgb) v krvi sú 12 až 16 g/dl u žien a 14 až 18 g/dl u mužov. WHO definuje stupne anémie takto:

 • mierna (1. stupeň) - Hgb od 10 g/dl po spodnú hranicu referenčného rozpätia,

 • stredne ťažká (2. stupeň) - Hgb 8,0 až 9,9 g/dl,

 • ťažká (3. stupeň) - Hgb 6,5 až 7,9 g/dl,

 • život ohrozujúca (4. stupeň) - Hgb < 6,5 g/dl.

perniciózna anémia, ochorenia krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje