bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje sekundárna hypertenzia, ambulancia, dom byliniek

Sekundárna hypertenzia - ambulancia

Hypertenzia je zodpovedná za približne 16,5 % ročných úmrtí na celom svete a je hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti spojenej s KVO.  ( WHO, 2013)

Stručne

Dlhotrvajúci vysoký krvný tlak môže spôsobiť, že srdce bude pracovať s veľkou silou a časom ju môže stratiť. Vysoká sila prietoku krvi môže poškodiť vaše krvné cievy, čím sa stanú slabými, stuhnutými alebo užšími. V priebehu času môže vyšší tlak poškodiť niekoľko dôležitých orgánov vrátane srdca, sleziny, obličiek, mozgu a očí.

Etiológia sekundárnej hypertenzie

Ako si merať krvný tlak

sekundárna hypertenzia, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje