bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje poruchy krvného tlaku - ambulancia, hypertenzia, vysoký krvný tlak, hpypotenzia, nízky krvný tlak

Poruchy krvného tlaku

práve čítate

čo je nové?   ambulancia   poruchy krvného tlaku

Poruchy krvného tlaku - ambulancia

Stručne

Krv dodáva živiny a kyslík do všetkých častí vášho tela vrátane dôležitých orgánov, ako je srdce, mozog a obličky. Srdce pomáha pretláčať krv cez rozsiahlu sieť krvných ciev, veľkých aj malých. Cievy sa zas neustále upravujú. Stávajú sa užšími alebo širšími, aby si udržali krvný tlak a aby krv prúdila zdravou rýchlosťou. Je normálne, že  krvný tlak stúpa a klesá každý deň. Tiež je normálne, že krvný tlak nie v rôznych častiach tela rovnaký. Krvný tlak ovplyvňuje denná doba, cvičenie, jedlo, ktoré jete, vzduch, ktorý dýchate, stres a ďalšie faktory. Problémy však môžu nastať, ak krvný tlak zostane príliš vysoký alebo nízky dlhú dobu.

Referenčné hodnoty krvného tlaku

Tlak krvi sa meria v mm ortuťového stĺpca - mmHg. Tlak krvi sa zisťuje ako tlak krvi v tepnách počas systoly - kontrakcii  srdcového svalu  - systolický tlak a pri uvoľnení srdcového svalu, keď sa  nasáva neokysličená krv do pravej srdcovej komory - diastolický tlak.

Ideálne hodnoty tlaku pri systole/diastole sú pre 

  • dospelého človeka 120/80 mmHg       

  • dojčatá 80/40 mmHg                                                                     

  • deti 110/70 mmHg

Čo sa stane, keď sa tlak krvi  dlhodobo vymkne spod normálu?

Dlhotrvajúci vysoký krvný tlak môže spôsobiť, že srdce bude pracovať s veľkou silou a časom ju môže stratiť. Vysoká sila prietoku krvi môže poškodiť krvné cievy, čím sa stanú slabými, stuhnutými alebo užšími. V priebehu času môže vyšší tlak poškodiť niekoľko dôležitých orgánov vrátane srdca, pečene, sleziny, obličiek, mozgu a očí.

Naopak, dlhotrvajúci nízky tlak môže spôsobiť, že pri diskomfortných situáciách začne srdce začne biť rýchlejšie a nestihne medzi jednotlivými tepmi nasať potrebné množstvo krvi na krvný obeh. Rýchle zníženie tlaku tak môže spôsobiť nepriaznivé situácie niekedy s fatálnymi následkami.

Väčšia pozornosť sa zvyčajne venuje systolickému krvnému tlaku (prvé číslo) ako hlavnému rizikovému faktoru kardiovaskulárnych ochorení u ľudí nad 50 rokov. U väčšiny ľudí systolický krvný tlak neustále stúpa s vekom v dôsledku zvyšujúcej sa stuhnutosti veľkých tepien a hromadenia plaku ma stenách tepien a ciev.

Na stanovenie diagnózy vysokého krvného tlaku sa však môže použiť buď zvýšený systolický alebo zvýšený diastolický krvný tlak. Riziko úmrtia na ischemickú chorobu srdca a mozgovú príhodu zdvojnásobuje s každým zvýšením systolického tlaku o 20 mm Hg alebo diastolického tlaku o 10 mm Hg u ľudí vo veku od 40 do 89 rokov.

poruchy krvného tlaku - ambulancia, hypertenzia, vysoký krvný tlak, hpypotenzia, nízky krvný tlak bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje