bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje Vysoký krvný tlak - ambulancia, hypertenzia, samodiagnostika, meranie krvného tlaku

Vysoký krvný tlak

práve čítate

čo je nové?   ambulancia   poruchy krvného tlaku  vysoký krvný tlak

Vysoký krvný tlak - ambulancia

Hypertenzia je zodpovedná za približne 16,5 % ročných úmrtí na celom svete a je hlavnou príčinou chorobnosti a úmrtnosti spojenej s KVO.  ( WHO, 2013)

Stručne

Dlhotrvajúci vysoký krvný tlak môže spôsobiť, že srdce bude pracovať s veľkou silou a časom ju môže stratiť. Vysoká sila prietoku krvi môže poškodiť vaše krvné cievy, čím sa stanú slabými, stuhnutými alebo užšími. V priebehu času môže vyšší tlak poškodiť niekoľko dôležitých orgánov vrátane srdca, sleziny, obličiek, mozgu a očí.

Patogenéza vysokého krvného tlaku

Zvýšený krvný tlak →hypertenziu vnímame v dvoch rovinách: primárna → esenciálna a sekundárna hypertenzia. Sekundárna hypertenzia postihuje 5-10 % hypertonikov, je spôsobená identifikovateľnými príčinami, ako je napríklad diabetes, poškodenie obličiek, a preto má relatívne vyššiu šancu na liečbu. Na druhej strane, esenciálna hypertenzia je získaná viacerými faktormi, ako je strava, vek, životný štýl, stresové faktory. Esenciálna hypertenzia je vo väčšine prípadov výsledkom zvýšeného odporu voči prietoku krvi (celkový periférny odpor), zatiaľ čo srdcový výdaj zostáva normálny. Keďže jej etiológiu môže byť ťažšie zistiť alebo stanoviť, esenciálna hypertenzia sa ťažšie lieči. Všimnite si prosím, že u deviatich z desiatich hypertonikov nevieme presne určiť príčinu hypertenzie a teda ani presne zacieliť prípadnú kauzálnu liečbu. Sme odkázaní na symptomatické a udržiavacie terapie.

Patogenéza esenciálnej hypertenzie začína prehypertenziou u osôb vo veku 10-30 rokov (zvýšeným srdcovým výdajom); potom prejde do skorej hypertenzie u osôb vo veku 20-40 rokov (u ktorých je výrazná zvýšená periférna rezistencia); potom progreduje do zistenej hypertenzie u osôb vo veku 30-50 rokov; a nakoniec prejde do komplikovanej hypertenzie u osôb vo veku 40-60 rokov, pri ktorej je evidentné poškodenie cieľových orgánov aorty a malých tepien, srdca, sleziny,obličiek, sietnice a centrálneho nervového systému.

Sekundárnu hypertenziu sprostredkovávajú vo väčšine prípadov poškodenie obličiek, diabetes a ochorenia ciev. 

Príznaky hypertenzie

Nástup hypertenzie je zriedkavo sprevádzaný príznakmi a ak je diagnostikovaná, deje sa tak vo väčšine prípadov pri preventívnych prehliadkach, alebo v súvislosti s iným ochorením.

Môže sa stať, že niektoré nešpecifické príznaky súvisia s hypertenziou:

  • bolesti hlavy → najmä ráno a v zadnej časti hlavy

  • točenie hlavy

  • hučanie v ušiach

  • závrate a mdloby

  • zmeny videnia a mierna bolesť na očnom pozadí

Pomerne často sa nám stáva, že ranné bolesti hlavy súvisia s porušeným managentom vody a sú len signálom dehydratácie. V iných situáciách môžu byť uvedené príznaky, obzvlášť, keď sa prejavujú kaskádovite, odrazom úzkosti. Jediným špecifickým príznakom je retinopatia, ktorá je v drvivej väčšine prípadov asociovaná s hypertenziou.

Hypertenziu > 180 mmHg pri systole a 120 mmHg pri diastole sprevádzajú:

  • závrate

  • bolesť na hrudi

  • hučanie a šum v ušiach

  • sucho v ústach

  • kyslíkový dlh - lapanie po vzduchu a dýchavičnosť

Liečenie vysokého krvného tlaku

V súčasnosti používané liečebné stratégie vysokého krvného tlaku zahŕňajú použitie farmakologických liečiv 

V zjednodušenej rovine povedané tieto farmaká pôsobia buď na zníženie arteriálneho odporu a/alebo na zníženie srdcového výdaja.

Inhibítori angiotenzín konvertujúceho enzýmy → ACE inhibítory   fungujú tak, že prerušujú konverziu angiotenzínu-I na angiotenzín-II, a tým zmierňujú arteriálne konstrikčné účinky angiotenzínu-II.

Blokátori beta receptorov pôsobia proti stimulačným účinkom vaskulárnych a srdcových noradrenergných receptorov.

Blokátori vápnikových kanálov → tiež v skratke  CCB znižujú tok vápnika cez membránu do buniek a spôsobujú tým dlhodobú dilatáciu hladkého svalstva, predovšetkým cievneho arteriálneho endotelu, čo vedie k zníženiu cievnej rezistencie a zároveň poklesu diastolického (spodného tlaku). Dilatácia nastáva aj pri mimocievnom hladkom svalstve bronchov, gastro traktu a maternice. V srdci je na kalciu závislá pomalá odpoveď  SA a AV uzlov.

Diuretiká fungujú tak, že podporujú vylučovanie moču, čo pomáha znižovať objem plazmy v krvi cirkulujúcej cez kardiovaskulárny systém. Diuretiká sú látky, ktoré pôsobia v obličkách a podporujú stratu tekutín z tela. Aby však boli účinné, takéto zlúčeniny musia vyvolať stratu sodíka. Dosahuje sa to zlúčeninami, ktoré zasahujú do reabsorpcie iónov, ale aj vody cez steny obličkových tubulov a to podporuje ich vylučovanie z tela.

V poslednej dobe sme svedkami javu, kedy lieky predpísané lekármi ostávajú v lekárňach nevybraté. Jedná sa o lieky na vysoký tlak, lieky na riedenie krvi, prevažne statíny, sympatolitiká, hlavne beta blokátori a pod. Len poisťovňa dôvera eviduje až 60 tis nevybratých liekov na vysoký tlak za rok. [Zdroj: www.dôvera.sk]

To svedčí o obrovskej nedôvere pacientov v slovenské zdravotníctvo a o nedostatočnej edukácii lekárov, resp. o systémovej chybe zdravotníctva pri starostlivosti o individuálne zdravie.

Ako si merať krvný tlak

Vysoký krvný tlak - ambulancia, hypertenzia, samodiagnostika, meranie krvného tlaku bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje