bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje sideroblastická anémia, ochorenie krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek

viac mikrocytárnych anémii

Anémia z nedostatku železa

Perniciózna anémia

Anémia z chronických ochorení

Talasémia

Kosáčiková anémia

Sideroblastická anémia

práve čítate

Normálne hodnoty hemoglobínu (Hgb) v krvi sú 12 až 16 g/dl u žien a 14 až 18 g/dl u mužov. WHO definuje stupne anémie takto:

  • mierna (1. stupeň) - Hgb od 10 g/dl po spodnú hranicu referenčného rozpätia,

  • stredne ťažká (2. stupeň) - Hgb 8,0 až 9,9 g/dl,

  • ťažká (3. stupeň) - Hgb 6,5 až 7,9 g/dl,

  • život ohrozujúca (4. stupeň) - Hgb < 6,5 g/dl.

Sideroblastická anémia - prírodná lekáreň

sideroblastická anémia, ochorenie krvi, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje