bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje zápal pankreasu, pankreatitída, akútna pankreatitída - ambulancia domu byliniek, diagnostika ochorení pankreasu

Zápal pankreasu - prírodná lekáreň

Akútna pankreatitída je jedným z najčastejších gastrointestinálnych ochorení, ktoré vedie k celkovým pobytom v nemocnici, s celosvetovým ročným výskytom 13-45 na 100 000 ľudí. Počet nových ochorení s diagnózou akútnej pankreatitídy neustále stúpa. Hoci takmer 80 % pacientov s AP vykazuje mierne symptómy a je ľahké ich liečiť, 20 % z nich trpí ťažkým záchvatom s progresiou do syndrómu systémovej zápalovej odpovede (SIRS) a syndrómu dysfunkcie viacerých orgánov (MODS) a približne 10-30 % pacientov s ťažkou akútnou pankreatitídou (SAP) môže zomrieť 

čo je nové?    ambulancia   ochorenia pankreasu    zápal pankreasu

Zápal pankreasu  ambulancia

Pankreas žľaza, ktorá sa podstatným spôsobom podieľa na trávení a metabolizme potravy. Táto žlaza denne vyprodukuje zhruba pol druha litra tráviacich šťiav s obsahom k životu nevyhnutných hormónov a enzýmov, ktoré sa podieľajú na rozklade tukov, cukrov a bielkovín. Pankreas produkuje aj zásadu - hydrogénuhličitan sodný, ktorý sa podieľa na neutralizácii kyslosti v trávenine a chráni steny tenkého čreva pred narušením. Akýmkoľvek narušením funkcie pankreasu sa významným spôsobom nepriaznivo ovplyvní spôsob rozkladu príjimanej potravy a pri nedostatočnej pomoci môžu nastať život ohrozujúce stavy. 

Apoptická bunková smrť - programovaná bunková smrť. Na bunku pôsobia signály (z vnútorného alebo vonkajšieho prostredia), ktoré postupne vedú k tomu, že bunka sama rozštiepi svoju DNA na fragmenty, rozloží vlastné proteíny a pomocou cytoskeletu sa rozpadne na viacero apoptotických teliesok, ktoré sú v extracelulárnom prostredí pohltené okolitými bunkami. V tom sa líši od nekrózy, kedy je bunka zničená "násilne", jej obsah vytečie do okolia ostatných buniek a môže ich svojím obsahom neadekvátne
ohroziť (výlevom mediátorov - prozápalových a imunogénnych cytokínov, ktoré mala vo vnútornom prostredí). .
Porucha mikrocirkulácie - obštrukcia mikrocirkulácie počas vývoja AP je systémovou odpoveďou na poškodenie pankreasu a je úzko spojená so syndrómom disfunkcie viacerých orgánov. Pankreas je hlavným miestom abnormálneho metabolizmu eikosanoidov (TXA2 a PGI2), ktoré sa rozkladajú na niekoľko typov zápalových mediátorov, ako sú PAF a leukotriény, čím sa zhoršuje zápalová reakcia a porucha mikrocirkulácie. Mikrocirkulačná hypoperfúzia spôsobuje prítok vápnika do buniek, čo vedie k preťaženiu buniek pankreasu vápnikom. Influx vápnika aktivuje fosfolipidový bunkový systém, čo vedie k deštrukcii lyzozomálnej membrány a uvoľneniu enzýmu a veľkého množstva toxických médií. Okrem toho sprevádza zápal pankreasu aj vysoký hematokrit → HCT a viskozita krvi, ako aj tvorba mikrotrombov. Možný mechanizmus súvisí s aktiváciou pankreatínu, ktorý zvyšuje permeabilitu kapilárnych ciev, čo vedie k exsudácii množstva tekutín podobných plazme z krvného obehu do tkanivového priestoru. Fragmentované erytrocyty uvoľňujú tkanivové faktory, ako je adenozíndifosfát →ADP, ktorý môže aktivovať koagulačný systém a spotrebovať dostatok fibrinogénu. Tieto faktory
môžu byť primárnymi príčinami progresívnej nekrózy tkaniva pankreasu a vzniku syndrómu multiorgánového zlyhania.
Stres endoplazmatického retikula - acinárne bunky exokrinného pankreasu majú dobre vyvinuté endoplazmatické retikulum, ktoré ktoré prispieva k syntéze a sekrécii proteínov. Enzýmy ER vyžadujú pre svoju reguláciu a funkciu optimálne koncentrácie iónov (napr. vápnik) a redoxné podmienky. Nadbytok voľných mastných kyselín, žlčových solí, vyčerpanie zásob ER vápnikom a oxidačný stres aktivujú stresovú reakciu ER a poškodenie acinárnych buniek, čo spúšťa komplikovaný sled udalostí v ranom štádiu AP.
Preťaženie vápnikom - v pankreatických acinárnych bunkách môže vyvolať mitochondriálne poškodenie prostredníctvom tvorby prechodového póru mitochondriálnej permeability (MPTP) a deplécie ATP a nekrózy, čo vedie k vážnemu poškodeniu acinárnych buniek a zápalu pankreasu 

Zápal - akútna zápalová kaskáda je hlavným dôvodom, že mierna akútna pankreatitída progreduje do nepriazných stavov multiorgánovej disfunkcie v reakcii na poškodenie pankreatických buniek. V posledných rokoch štúdie naznačili, že poškodené a nekrotické acinárne bunky uvoľňujú do prostredia mnoho zápalových mediátorov,, najmä proteín
skupiny 1 s vysokou mobilitou (HMGB1 ). HMGB1 je intracelulárny proteín viažuci DNA, ktorý sa podieľa na aktivácii neutrofilov. Počas AP neutrofily migrujú z krvného obehu do poškodených tkanív, čím sa výrazne zvyšuje počet lokálnych neutrofilov v pankrease. Aktivované neutrofily majú schopnosť exacerbovať uvoľňovanie mnohých typov prozápalových cytokínov a zápalových mediátorov, ktoré obsahujú tumor nekrotizujúci faktor-TNF, interleukíny (IL)-1, IL-6 a IL-8, voľné kyslíkové radikály (OFR), faktor aktivujúci krvné doštičky (PAF), leukotriény a tromboxán A2 (TXA2) a mnohé enzýmy, najmä elastáza a fosfolipáza A2 (PLA2). Tieto uvoľnené signálne molekuly aktivujú NF-kB prostredníctvom vysoko špecifických vzorcov väzby na receptory, čo vedie k zápalu pankreasu, nekróze a poruche mikrocirkulácie a k uvoľneniu prebytočného endotoxínu.. Zápalová odpoveď je neustále aktivovaná nielen v lokálnom pankrease, ale aj v extrapankrease, a vyvíja sa do poškodenia viacerých orgánov a SIRS.
Oxidačný stres - pankreatické reaktívne formy kyslíka sa zvýšili po indukcii AP, čo dokazuje, že pri AP dochádza k významnej peroxidácii. U pacientov s AP je zapojenie ROS nezávislé od základných príčin ich vzniku. Za fyziologických podmienok zostáva produkcia a eliminácia ROS vyvážená. ROS sa hromadia v pankrease počas vývoja AP,
ktoré môžu napádať makromolekuly, ako sú proteíny, lipidy a polysacharidy vo vnútri biomembrány, čo iniciuje peroxidáciu lipidov a vedie k narušeniu stability membrány a uvoľneniu zymogénových granúl v acinárnej bunke. ROS produkujú biopolymér - kyselinu mliečnu, ktorá môže rozložiť lecitín vo vnútri bunkovej membrány a ďalej iniciovať pankreatický edém, krvácanie, degeneráciu a nekrózu.
Priepustnosť črevnej bariéry - črevná slizničná bariéra slúži ako prirodzená ochrana v ľudskom tele, ktorá bráni vstupu potenciálne škodlivých črevných baktérií a endotoxínu do systémového obehu a mimočrevných tkanív. Črevo pôsobí ako dôležitý cieľový orgán v reakcii na SAP a ako hlavný zdroj bakteriálnej superinfekcie pankreasu
a súvisiacich septických komplikácií. Gramnegatívne organizmy enterického typu sú vinníkom väčšiny pankreatických a peripankreatických infekcií. Pri skorej SAP hypovolémia, splanchnická vazokonstrikcia a ischemicko-reperfúzne poškodenie iniciuje poruchu funkcie črevnej bariéry. Zvýšená črevná permeabilita, zmeny fyzikálnych a chemických faktorov a dysfunkcia bunkovej imunity vyvolaná narušenou bariérou črevnej sliznice ničí normálnu štruktúru flóry a podporuje translokáciu baktérií a endotoxínov odvodených z črevného lúmenu do iných orgánov prostredníctvom krvného obehu alebo lymfatického systému alebo cez pankreatický vývod alebo žlčovod priamo spojený s črevným traktom. Črevná mikroflóra môže tiež priamo preniknúť cez poškodenú črevnú slizničnú bariéru do brušnej dutiny. V tomto scenári sa spustí zosilnená imunitná odpoveď, ktorá spôsobí, že sa z čreva stane prozápalový orgán, ktorý uvoľňuje cytokíny, chemokíny a iné prozápalové medziprodukty. Tieto mediátory spôsobujú kaskádu zápalu "podobnú vodopádu" prostredníctvom nadmernej aktivácie makrofágov a neutrofilov a uvoľňovania oxidačných a proteolytických enzýmov, čo zhoršuje sekundárnu infekciu v pankrease, čo nakoniec
vedie k multiorgánovému zlyhaniu.

pre viac informácii ponúkame aj knihy z bylinkovej knižnice

zápal pankreasu, pankreatitída, akútna pankreatitída - ambulancia domu byliniek, diagnostika ochorení pankreasu bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje