bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje erytropoetín - slovník, dom byliniek

čo je nové?     slovník, písmeno E    erytroportín

Erytropoetín

Erytropoetín je glykoproteínový cytokín, hlavný regulátor erytropoézy. Má antiapoptotický účinok, je kódovaný génom na chromozóme 7. Je zodpovedný za dennú produkciu 200 miliárd krviniek . Primárnym stimulom pre jeho tvorbu je tkanivová hypoxia . Počas embryonálneho vývoja je erytropoetín syntetizovaný prevažne v pečeni, po narodení v peritubulárnych bunkách kôry obličiek. Erytropoetín nie je nikde v organizme skladovaný, v prípade potreby preto musí byť rýchlo syntetizovaný. Stimuluje proliferáciu a diferenciáciu  erytrocytov, zvyšuje v nich expresiu génov pre transferín, expresiu génov pre globín a enzýmov pre syntézu hemu. Presná regulácia sérových koncentrácií erytropoetínu je dôležitá pre udržanie konštantného množstva erytrocytov a pre prevenciu anémie aj polycytémie .

erytropoetín - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje