bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje glomerulárna proteinúria - slovník, dom byliniek

Viac vysvetlení zložitých výrazov

čo je nové?     bylinkový slovník    glomerulárna proteiúria

Glomerulárna proteinúria

Glomerulárna proteinúria nastáva pri poškodení filtračnej schopnosti glomerulu, čím sa zvýši permeabilita steny glomerulu pre bielkoviny. Tým je umožnený zvýšený prestup proteínov z krvi do filtrátu a do moču. Pri selektívnej glomerulárnej proteinúrii zaniká negatívny náboj glomerulárnej membrány a tak sa do moču dostanú proteíny so stredne veľkou molekulovou hmotnosťou (70 000 - 100 000), ako je albumín a transferrin, no väčšie proteíny sú zadržané. U osoby s neselektívnou proteinúriou sa v moči vyskytnú bielkoviny so strednou aj väčšou molekulovou hmotnosťou (teda aj nad 100 000), predovšetkým imunoglobulín G. Pri glomerulárnej proteinúrii pacient stráca veľké množstvo proteínov, až nad 2 g za deň, ktoré môže eskalovať do nefrotického syndrómu, pri ktorom masívny úbytok proteínov spôsobuje hypoalbuminémiu.

glomerulárna proteinúria - slovník, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje