bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje hyperkaliémia, zvýšené hladiny sérového draslíka, ambulancia, dom byliniek

Hyperkaliémia  ambulancia 

Stručne

Kaliémia je pojem, ktorý udáva hodnoty kália → draslíka v sére, resp v moči. V pokračovaní tohto článku budeme prvok kálium nazývať draslík. V tele človeka je obsiahnutých asi 50 mmol/kg hmotnosti. Celkovo je v tele dospelého človeka asi 3500 až 4000 mmol K+ → cca 90 až 100 g.. Z tohto množstva sa 98 % nachádza vo vnútri bunky → v intracelulárnych tekutinách a 2 % v extracelulárnych tekutinách. Draslík sa nenachádza vo všetkých bunkách v rovnakom množstve. V erytroicytoch sa nachádza asi 45 mmol K+/l a vo svalových bunkách 160 mmol Vo svalových bunkách je uložených približne 75% zásob draslíka.

Referenčné hodnoty kália v ľudskom tele

 • plazma: 3,8 - 5,4 mmol/l
 • moč: 45 - 90 mmol/deň
 • denná bilancia: 50 - 100 mmol [2 až 4 g]
Hyperkaliémia je stav, pri ktorom sú sérové hladiny draslíka vyššie ako 5 mmol/l.. Klinicky významnou sa hyperkaliémia stáva pri vzostupe hladiny nad 6 mmol/l, život ohruzojúca kaliémia znamné nárast sérového draslíka nad 7 mmol/l..  .

Prečo dochádza k hyperkaliémii?

K hyperkaliémii dochádza z týchto známych dôvodov

 1. zvýšený príjem draslíka

 2. poruchou funkcie obličiek → znížením vylučovania draslíka
 3. užívaním kálium šetriacich diuretík
 4. poruchou distribúcie draslíka do ECT → extracelulárneho priestoru
 5. pri chronickej acidóze
 6. pri deficite inzulínu
 7. podávaním beta blokátorov a iných liekov [pozri tabuľku nižšie]

Ku zvýšenému príjmu draslíka dochádza infúziou, transfúziou prostredníctvom rozpadu erytrocytov, resp potravou pri poruche obličiek.

Pri akútnych poruchách obličiek dochádza spočiatku k oligúrii → stav, pri ktorom je výdaj moču menší ako 500 ml/deň. K zníženej sekrécii moču dochádza aj pri tubulárnych poruchách [hyperplázia, ,prostaty, hydronefróza, reps pri poruche tvorby aldosterónu.]

Niektoré diuretiká  → spironolaktón, amilorid, triamterén, pôsobia ako antagonisti aldosterónu v zbernom kanáliku a v dolnej časti distálneho tubulu. Môže ísť o priamy antagonizmus –  blokovaním mineralokortikoidného receptora. K antagonizmu môže prísť aj inhibíciou transportu sodíkových kanálov v luminálnej membráne. Tým sa znižujú aj straty draslíka do moču, pretože resorpcia Na + zo zberných kanálikov vytvára v ich lumen negatívny elektrický potenciál, ktorý uľahčuje sekréciu K + a H + do moču.


Okrem farmakologických diuretík vyššie spomenutých, pôsobiacich ako antagonisty aldosterónu sú potenciálnymi inhibítormi aldosterón syntázy aj rastliny obsahujúce kyselinu rozmarínovú a iné estery kyseliny kávovej. → rozmarín lekársky, šalvia lekárska, bazalka pravá, mäta pieporná, medovka lekárska, oregano. Toto konštatovanie sa dotýka všetkých tých, ktorí používajú uvedené byliny na zníženie tlaku, pretože inhibícia aldosterónu blokuje signálnu dráhu renín-angiotenzín-aldosterón, resp ako antivirotiká na celkový detox organizmu.

Lierky podporujúce hyperkaliémiu [Zdroj: Lehnhardtová. Kemper, 2010]

 • Amilorid  → Blokovanie sodíkových kanálov luminálnej membrány hlavných buniek
 • Spironolaktón → Antagonista mineralokortikoidného receptora (konkurujúci s aldosterónom) Inhibícia biosyntézy aldosterónu nadobličiek
 • Cyklosporín → Inhibícia biosyntézy aldosterónu nadobličiek Indukcia skratu chloridového kanála Zvýšenie odtoku draslíka z buniek 
 • Trimetoprim, PentamidínBlokovanie sodíkových kanálov v luminálnej membráne hlavných buniek 
 • NSAID Indukcia hyporeninemického hypoaldosteronizmu prostredníctvom inhibície syntézy renálnych prostaglandínov
 • ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu-IIZníženie biosyntézy aldosterónu v nadobličkách prostredníctvom prerušenia osi renín-aldosterón Zníženie efektívnej rýchlosti glomerulárnej filtrácie 
 • Beta blokátoryInhibícia sekrécie renínu Zníženie bunkovej absorpcie draslíka
 • Blokátory vápnikových kanálov (Nifedipín, Amlodipín)Inhibícia biosyntézy aldosterónu nadobličiek Zníženie sekrécie aldosterónu sukcinylcholín Únik draslíka z buniek prostredníctvom depolarizácie bunkových membrán 
 • Digoxín Inhibícia Na + /K + -ATPázy 
 • Heparín Inhibícia biosyntézy aldosterónu nadobličiek Zníženie počtu a afinity receptorov angiotenzínu-II 
 • Manitol draslík sa presúva z buniek v dôsledku snahy tela udržať izotonicitu počas hypertonickej infúzie

Symptómy hyperkaliémie

Hyperkaliémia niíe je zvyčajne spájaná s akútnymi príznakmi, Môže sa stať, že sa prejaví prostredníctvom búšenia srdca, nevoľnosť, bolesť svalov alebo parestézia → trpnutie končatín.. Stredná a obzvlášť ťažká hyperkaliémia však môže viesť k poruchám srdcového rytmu, ktoré môžu byť fatálne.

Hyperkaliémia sa zvyčajne prejaví ako komplikácia iných ochorení vyššie uvedených, Možno by sme k nim pridali dlhodobú manifestáciu benígnej hyperplázie prostaty spojenej s obštrukciou odtoku moču, ktorú muži z rôznych dôvodov ignorujú.

Diagnostika hyperkaliémie

hyperkaliémia, zvýšené hladiny sérového draslíka, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje