bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje ochorenia cievneho systému - prírodná lekáreň, dom byliniek

čo je nové?    prírodná lekáreň   ochorenia cievneho systému

Ochorenia cievneho systému  prírodná lekáreň

Stručne

Cievne ochorenia pokrývajú ochorenie samotných tepien, žíl a vlásočníc. Možno bude správne pripomenúť si, že tepny privádzajú do tkanív okysličenú krv. Tkanivové bunky si kyslík prevezmú a použijú ho na podporu chemických reakcii potrebných pre svoj život. Žily zas odvádzajú sekundárne metabolity buniek a odpad z lymfatického systému. Kapiláry spájajú cievy so žilami. Spolu sa tento systém nazýva cievny systém.

Patogenéza cievnych ochorení

Väčšina cievnych ochorení vzniká na podklade rozvíjajúcej sa aterosklerózy. Sprievodnými patologickými procesmi aterosklerózy sú trombofília a imunitné a zápalové reakcie spôsobené zmenou chemického a fyzikálneho prostredia. Niektoré cievne ochorenia sprevádza nadmerná, resp nežiadúca tvorba nových ciev → angiogenéza, napr. pri tvorbe benígnych hemangiómov, malignít a pod.

Bylinná liečba cievnych ochorení

Bylinná liečba cievnych ochorení sa zameriava na kľúčové procesy v epikríze cievnych ochorení  → hypertenziu, aterosklerózu, trombofíliu, angiogenézu a sprievodné zápalové reakcie. Konktrétne bylinné formule a  ich účinné metabolické dráhy uvádzame pri každom cievnom ochorení osobitne.

Srdce pumpuje za normálnych okolností do tkanív priemerného dospelého človeka približne 5 000 ml krvi za minútu a do tkanív dodáva asi 1 000 ml kyslíka za minútu. Ak je hladina kyslíka v krvi príliš nízka, tento stav sa nazýva hypoxémia a telo nemôže správne fungovať. Bunkový nedostatok kyslíka sa nazýva hypoxia. Podiel kyslíka v krvi sa nazýva saturácia → SpO2. . Za normálnych podmienok by mala mať zdravá osoba hodnotu SpO2 medzi 90 a 100 %. Znamená to, že 90 až 100 % červených krviniek v krvi práve prepravuje kyslík. Existuje extrémne nízka šanca, že sa koncentrácia SpO2 zvýši bez prísunu kyslíka zvonku. Ak je však hladina SpO2 pod normou, kvôli riziku vzniku hypoxémie je potrebné okamžité lekárske vyšetrenie.

Ochorenie ciev a žíl je akákoľvek obštrukcia či retencia obehu okysličenej aj odkysličenej krvi a s týmito epizódami spojené komplikácie.

ochorenia cievneho systému - prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje