bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje trombofília, ochorenia ciev, prírodná lekáreň, dom byliniek

Trombofília  prírodná lekáreň

Príznaky

Diagnostika

Liečba

Pohľad liečiteľa na hemostatický systém zahŕňa agregáciu krvných doštičiek, koaguláciu a fibrinolýzu. Tieto procesy sú obranným mechanizmom organizmu, ktorý zachováva integritu systému, ako vysokotlakového uzavretého obehového reťazca po vaskulárnom poškodení. Za normálnych fyziologických podmienok je tvorba trombov riadená regulačným systémom podriadeným času a priestoru vaskulárnej udalosti.

Keď však patologické procesy zahltia regulačný systém hemostázy alebo posun hemostatickej rovnováhy smerom k prokoagulačnej strane, nastupuje trombóza. 

Zosumarizujme si základné medikácie používané pri klinickej diagnóze arteriálna a venózna trombóza. Možno ich zaradiť do troch skupín

 1. antikoagulátory

 2. agregátory krvných doštičiek

 3. fibrinolýzy 

Spomedzi týchto klinicky používaných liekov sa heparín, warfarín a ich deriváty používajú najmä na inhibíciu faktorov zrážania krvi, zatiaľ čo množstvo protidoštičkových liekov, ako je aspirín, paralen a pod. sa používa v zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení.

Bylinná liečba trombofílie

Bylinná liečba sa bude zameriavať, podobne ako medikamentózna liečba, na kľúčové procesy pri tvorbe trombov → na tlmenie koagulácie, na inhibíciu agregácie krvných doštičiek a na podporu fibrinolýzy.

Antikoagulácia

Vonkajší a vnútorný koagulačný systém sa iniciuje po vaskulárnom rozrušení prostredníctvom tkanivového faktora a kolagénu. V klinickej liečbe je inhibícia koagulačného systému účinným spôsobom prevencie tvorby patologického trombu.

Antikoagulácia cestou inhibície tkanivových faktorov

Tkanivový faktor ako membránový proteín a hlavný iniciátor koagulačnej kaskády je nevyhnutný pre tvorbu krvnej zrazeniny. Expresia tkanivového faktora v endotelových bunkách je indukovaná rôznymi zápalovými mediátormi vrátane tumor nekrotizujúceho faktora  (TNF), interleukínu- (IL-) 1 β  alebo histamínu  V skutočnosti zníženie expresie TF významne zhoršuje tvorbu trombu a činidlá zamerané na inhibíciu aktivácie TF sa stávajú čoraz viac používanými účinnými klinickými metódami na liečbu koagulačných ochorení.

Byliny a ich sekundárne metabolity inhibujúce tvorbu tkanivového faktora

 • Chaenomeles sinensis

 • Rhizoma Ligustici Chuanxiong

 • Eriobotrya japonica Lindley

 • Phaseolus vulgaris

 • Hordeum vulgare L

Estrogénová substitučná liečba prostredníctvom prirodzeného fytoestrogénu α- Zearalan, ktorý sa nachádza vo fazuli [Phaseolus vulgaris] a v jačmeni [Hordeum vulgare L] môže pomôcť chrániť kardiovaskulárny systém a celkovo znížiť výskyt kontraindikácii.

Antikoagulácia cestou inhibície koagulačných ciest

Dráhy koagulačného systému pozostávajú hlavne z dvoch odlišných kaskád (vnútorná a vonkajšia koagulačná dráha), čo nakoniec prispieva k tvorbe kľúčového proteázového trombínu.

Byliny a ich sekundárne metabolity blokujúce koagulačné cesty

 • Monostroma arcticum

 • Withania somnifera

 • Polygala fallax

 • Peaonia chinensis

 • Whitmania pigra

 • Rhododendron brachycarpum

 • Umbilicaria esculenta

 • Scutellaria baicalensis

Inhibícia agregácie krvných doštičiek

Inhibícia funkcie krvných doštičiek je jeden z kľúčových faktorov potláčania tvorby krvných zrazeníhn. Môže sa to diať týmito spôsobmi.


Inhibícia membránových receptorov krvných doštičiek

Na povrchu membrány krvnej doštičky sa nachádza veľké množstvo receptorov a glykoproteínov, ktoré slúžia na zachytenie signálu, zabezpečujú jeho prenos a podieľajú sa na prestupe látok cez membránu. Zmeny štruktúry a funkcie glykoproteínov krvných doštičiek môžu spôsobovať poruchy zrážania krvi.

Byliny a ich sekundárne metabolity blokujúce funkciu glykoproteínov na membráne krvných doštičiek

 • Polygonum multiflorum

 • Salvia miltiorrhiza

 • Alium Sativum

 • Agrimonia eupatoria

 • Piper longum L

 • Licania pittieri

 • Garcinia nervosa var. pubescens

Inhibícia sekrécie granúl krvných doštičiek

Granuly krvných doštičiek pozostávajú okrem iného z α -granúl, hustých granúl a lyzozómov, ktoré majú zásadnú úlohu pri podpore agregácie krvných doštičiek uvoľňovaním mnohých aktivovaných faktorov, ako je Ca2 +, 5-HT, ATP, ADP, P-selektín a pod.

Byliny a ich sekundárne metabolity inhibujúce sekréciu granúl krvných doštičiek

 • Rhizoma Ligustici

 • Solanum lycopersicum

 • Curcuma longa

 • Gastrodia elata

 • Crocus sativus

 • Magnolia macrophylla

Inhibícia kyseliny arachidónovej

Tromboxán A2 (TXA2) syntáza významne  indukuje aktiváciu krvných doštičiek a vazokonstrikciu. Je generovaná z kyseliny arachidónovej, ktorá sa uvoľňuje, keď sú membránové fosfolipidy rozložené rôznymi agonistami, ako je kolagén, trombín a ADP. Enzýmy súvisiace s produkciou TXA 2 sú cyklooxygenáza (COX-1) a tromboxánsyntáza (TXAS), ktoré sa nachádzajú v mikrozómoch. COX-1 produkuje prostaglandín (PGG 2 ) zo substrátu kys. arachidónovej, TXAS produkuje TXA 2 z PGH 2 , ktorý sa oxiduje z PGG 2 endoperoxidázou. Preto je inhibícia COX-1 alebo TXAS veľmi užitočným markerom na vyhodnotenie protidoštičkového účinku zlúčeniny. Napríklad inhibítor COX-1 aspirín a inhibítor TXAS ozagrel sa používajú ako protidoštičkové látky. Ďalšou metabolickou dráhou kys. arachidónovej je dráha lipoxygenázy (LOX), ktorá tvorí hydroxyeikozatetraénové kyseliny (HETE) a leukotriény. TXB2 a 6 -keto-PGF1a sú stabilné metabolity TXA2 a PGI2 , v danom poradí . Keď je pomer TXA2 /PGI2 nad normálnymi podmienkami, dôjde k tvorbe trombu . Na druhej strane, keď pomer TXA 2 / PGI 2je nižšia ako za normálnych podmienok, procesy agregácie krvných doštičiek alebo tvorby trombu budú samovoľne obmedzené a môže sa objaviť sklon ku krvácaniu.

Byliny a ich sekundárne metabolity inhibujúce kyselinu arachidónovú

 • Stephaniae Tetrandrae

 • Uncaria sinensis

 • Caesalpinia sappan L. ►

 • Panax gingseng

 • Zingiber officinale

 • Zizyphus jujuba

 • Camellia sinensis

Fibrinolýza

Konverzia fibrinogénu na fibrín a následná tvorba stabilnej fibrínovej zrazeniny sú konečnými udalosťami v koagulačných a trombotických kaskádach. Fibrinolýza je proces, pri ktorom sa odstraňuje fibrínová zátka. Pri fibrinolýze dochádza k štiepeniu fibrínu plazmínom. Celý systém má štyri zložky: plazminogén , plazmín , aktivátory plazminogénu, inhibítory plazminogénu.  Plazmín vzniká z plazminogénu proteolytickým štiepením. Činidlá dostupné na klinickú liečbu fibrinolýzy možno klasifikovať do dvoch skupín: proteázy podobné plazmínu, ktoré môžu priamo hydrolyzovať fibrín, napríklad nattokinázu a lumbrokinázu; a aktivátory plazminogénu, napríklad aktivátor plazminogénu tkanivového typu (t-PA) a streptokináza.

Byliny a ich sekundárne metabolity podporujúce fibrinolýzu.

 • Pinus densiflora

 • Desmodium styracifolium

 • Pueraria lobata

 • Sargassum fulvellum

 • Lonicera japonica

trombofília, ochorenia ciev, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje