bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje prehepatálna žltačka, ochorenia pečene, prírodná lekáreň, dom byliniek

Viac o pečeni sa dozviete tu

Viac ochorení pečene

Normálne hladiny bilirubínu v krvi sú pod 1,0 mg [dl (17 μmol / l], zatiaľ čo hladiny nad 2-3 mg/dl (34-51 μmol/l) zvyčajne vedú k žltačke. 

Typy ochorení na žltačku

práve sa nachádzate v kapitole

Prehepatálna žltačka

Hepatálna žltačka

Posthepatálna žltačka

Novorodenecká žltačka

Prehepatálna žltačka - prírodná lekáreň

Stručný popis choroby

V názve prehepatálna je skrytá skutočnosť, že príčina hromadenia bilirubínu v tkanivách je mimo pečene, konkrétne v patologicky zvýšenej rýchlosti hemolýzy červených krviniek (erytrocytov).  Zvýšený počet erytrocytov má za následok zvýšenú tvorbu bylirubínu, ako prirodzeného metabolitu erytroctov. ten sa sa normálnych okolností konjuguje v pečeni aby sa stal rozpustný vo vode a následne sa vylúčil žlčou do gastrointestinálneho traktu, väčšina sa vylučuje stolicou ako urobilinogén a sterkobilín→ produkt metabolického rozkladu urobilinogénu. Problém nastane, ak sa tvorba erytrocytov zvýši, napríklad vplyvom zväčšenej sleziny, alebo sa skráti životnosť erytrocytov. V tom prípade sa zvýši objem nekonjugovaného sérového bilirubínu čo vedie k zvýšenému prísunu bilirubínu do pečene, nad jej kapacitné možnosti.

Môže sa stať, že za prehepatálnou žltačkou je zväčšená slezina a súčasne zvýšená tvorba aj katabolizmus erytroctov. Zväčšená slezina sa prejavuje ako neurčitý znížený komfort v oblasti ľavej časti brucha, nafukovanie, pocit napätia v bruchu, nechutenstvo, bolesti vyžarujúce do ľavého ramena.

Slabosť, chudnutie, nočné potenie → môžu poukazovať na malígne ochorenie. Febrility, triaška a bolesti svalov bývajú pri →infekčných ochoreniach. Príznaky anemického syndrómu, tvorba hematómov, petechií alebo krvácania sa objavujú pri →hemolytických alebo zhubných procesoch. Viac o bylinnej terapii sleziny sa dozviete tu.

Za prehepatálnou žltačkou môžu stáť aj geneticky podmienené anémie → kosáčikovitá a hemolytická anémia. Obe choroby spôsobujú rozpad červených krviniek. Pri kosáčikovitej anémii sa tvorí abnormálny hemoglobín, ktorý deformuje krvinky, hemolytická anémia je spôsobená nedostatočnou alebo žiadnou aktivitou glukóza-6-fosfát dehydrogenázy, jedného z enzýmov pentózového cyklu, na ktorom z veľkej časti závisí metabolizmus erytrocytu.Viac o bylinnej terapii oboch anémii sa dozviete tu.

Väčšinou sú však za prehepatálnou žltačkou rôzne formy cytopénii, zvlášť erytrocytóza → príliš veľa červených krviniek a ich abnormálna hemolýza.

prehepatálna žltačka, ochorenia pečene, prírodná lekáreň, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje