bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje svalové kŕče, ochorenia svalov, ambulancia, dom byliniek

Svalové kŕče

práve čítate

Svalové kŕče nie sú špecifickým ochorením. Z hľadiska patogenézy poznáme primárne a sekundárne svalové kŕče. Primárne svalové kŕče nemajú žiadnu rozpoznateľnú príčinu, preto sa označujú aj ako idiopatické svalové kŕče. Tieto kŕče sú veľmi časté, odhaduje sa, že v priebehu života sa svalový kŕč, resp. kŕče manifestujú až u 75% populácie. Vyskytujú sa najmä
u starších jedincov a v noci. Sekundárne svalové kŕče sú prejavom rôznych celkových ochorení, neurologických a svalových ochorení, môžu ich
indukovať aj určité farmaká a toxíny. U niektorých pacientov môžu byť svalové kŕče prvým príznakom závažného ochorenia.

čo je nové?    ambulancia    ochorenia svalov  svalové kŕče

Svalové kŕče  ambulancia 

Stručne

"Ozaj, skoro by som zabudol, nemáte niečo na kŕče?"

Ľudia, korí k nám prichádzajú za bylinkami, či po radu, spomenú problémy s kŕčmi len ako vedľajšiu záležitosť, niečo z zmysle "ozaj, skoro by som zabudol, nemáte niečo na kŕče?"  Majte prosím na pamäti, že svalový kŕč môže prísť spontánne a v tom prípade je prejavom momentálneho nedostatku niektorého z minerálov, najčastejšie horčíka. Môže sa ale stať, že svalový kŕč je symptómom vážnych systémových ochorení, napríklad diabetu, poruchy funkcie obličiek, cirhózy pečene, hypotyreózy, prípadne metabolickej poruchy elektrolytov alebo s užívaním liekov a toxických látok asociované svalové kŕče → statíny, fibráty, diuretiká, alkohol a pod. Zvlášť v prípade ľudí nad 50 rokov, ktorých trápia kŕče, odporúčame, aby nám venovali viac času, aby sme boli schopní určiť pôvod kŕčov, alebo odporúčať vykonanie laboratórnych vyšetrení séra, pečene a moču, o ktorých sa zmienime neskôr.

Svalové kŕče nie sú špecifickým ochorením.

Aj keď je klinický obraz kŕčov rôznej etiológie podobný, nie sú špecifickým ochorením.  Svalový kŕč môže postihnúť ktorýkoľvek z priečne pruhovaných svalov, ktorých je ľudskom organizme viac ako 600. Svalové kŕče sa vyskytujú najmä vo svaloch dolných končatín, najčastejšie v lýtkovom a stehennom svalstve, niekedy aj v drobných svaloch nôh. Počas kŕča je dobre viditeľné stiahnutie príslušného svalu a pohmatom je nápadná jeho stuhnutosť. Svalový kŕč nie je možné ukončiť ("uvoľniť") vôľou, pomerne často sa ho však podarí ukončiť pasívnym natiahnutím svalu. Každý svalový kŕč je spojený s výraznou bolesťou.  Najbolestivejšie sú kŕče vo veľkých stehenných svaloch. Okrem veľkosti svalu je intenzita bolesti závislá aj na dĺžke trvania kŕča. Subjektívne sú veľmi nepríjemné najmä nočné svalové kŕče, ktoré pacientov obťažujú nielen bolesťou, ale aj tým, že ich pripravujú
o spánok.

Diagnostika

Predovšetkým odporúčame pacientom, ktorých trápia svalové kŕče, aby si so sebou k nám do ambulancie priniesli lekárske správy, z ktorých je možné určiť prekonané a prebiehajúce ochorenia, laboratórne nálezy zo séra, základný aj rozšírený metabolický panel a pod a medikácie, ktoré užívate. Úlohou liečiteľa je zistiť, či sú svalové kŕče prejavom iného ochorenia → sekundárne, alebo sú primárne → bez známej príčiny, najčastejšie výsledkom zvýšenej námahy, nesprávnych režimových návykov. Nezriedka sa stáva, najmä u pacientov nad 50 rokov resp v seniorskom veku, že svalové kŕče sú prejavom ochorenia pečene a/alebo obličiek, ochorenia štítnej žľazy, resp hypotyreóźe, alebo poruchou metabolizmu elektrolytov.

Liečba svalových krčov

Prvou líniou liečby svalových kŕčov používanou mnohými lekármi je substitúcia voľne dostupným magnéziom, v prípade podozrenia na poruchu nervovosvalových prenosov potom lieky  → gabapentín, lieky s účinnou molekulou karbamazepín, pregabalín a pod. V úvode liečby pomôžu rôzne strečingové cviky pre lepšie prekrvenie a regeneráciu svalov.

Liečba svalových kŕčov spôsobených iným ochorením je založená na stratégii liečby daného ochorenia. Pre úplnosť si ich uvedieme ešte raz spolu s odkazom na dané ochorenie.

Diabetes mellitus

Hypotyreóza

Cirhóza pečene

Poruchy funkcie obličiek

Poruchy metabolizmu elektrolytov

Neuropatie

Laterálne sklerózy

Amytrofie

Myopatie

Toxické otravy liekmi a drogami → statíny, fibráty, diuretiká, alkohol a pod.

svalové kŕče, ochorenia svalov, ambulancia, dom byliniek bylinky, čaje, koreniny, liečivé maste a oleje